Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8740

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 19 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

De activiteiten van Hezbollah in BelgiŽ

terrorisme
religieus conservatisme

Chronologie

19/4/2013Verzending vraag
10/12/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3273

Vraag nr. 5-8740 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hezbollah is een Libanese politieke partij en eveneens een militante beweging van sjiitische moslims met veelal antiwesterse standpunten. De voornaamste doelstelling is het verzet tegen de bedreiging van Libanon door aartsvijand IsraŽl en de bevrijding van Jeruzalem. Ze zoeken de Westerse invloeden tegen te gaan door het streven naar de installatie van een islamitisch regime in Libanon.

In het verleden was de militante vleugel van Hezbollah betrokken bij bomaanslagen tegen Joodse doelwitten en gewapende schermutselingen met aanhangers van de Libanese regering. Momenteel bestaan er sterke aanwijzingen dat Hezbollah ook actief is in de Syrische burgeroorlog waar het de kant van de bondgenoten van het Alawitisch regime steunt.

Mijn vraag aan de geachte minister is:

1) Hebben de veiligheids- of politiediensten weet van activiteiten van de groepering Hezbollah die in BelgiŽ plaatsvonden?

2) Heeft de minister zicht op het aantal leden en geaffilieerden die zich op het Belgische grondgebied bevinden of zich bevonden?

3) Hoeveel personen werden in het verleden opgepakt op verdenking van banden met Hezbollah?

4) Werden er reeds onderzoeksdaden verricht die de groepering Hezbollah of haar leden viseerde?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

1. Hezbollah wordt door de politiediensten gevolgd. Ik verwijs u door naar de minister van Justitie voor de opvolging door de Staatsveiligheid. Er zijn geen aanwijzingen dat leden of sympathisanten van de Hezbollah de intentie zouden hebben terroristische daden te stellen in België.

2. Het is niet mogelijk hier een precies cijfer op te plakken.

3. Wat de arrestaties en de onderzoeksdaden betreft, verwijs ik u door naar de minister van Justitie.

4. Zie antwoord op vraag 3.