Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8733

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 19 april 2013

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

De bestemming van het Brussels Justitiepaleis

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
griffies en parketten

Chronologie

19/4/2013Verzending vraag
6/5/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2970

Vraag nr. 5-8733 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds meermaals heeft de minister en zijn voorganger aangekondigd dat de Regie der Gebouwen een voorstel zou doen met betrekking tot de bestemming van het Brusselse Justitiepaleis. Eind 2012 werd zelfs meegedeeld dat het voorstel met betrekking tot de bestemming "voor het jaareinde aan de regering zou worden bezorgd".

1) Graag zou ik op de hoogte worden gebracht van het voorstel van de Regie der Gebouwen over de bestemming van het Brusselse Justitiepaleis, waarnaar meermaals werd verwezen.

2) Wanneer zal de regering een beslissing nemen over de bestemming? Kan de minister reeds verduidelijking geven over de functie of meervoudige functies die het Brusselse justitiepaleis zal vervullen ?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2013 :

1 – 2. De vragen over de toekomst van het Brusselse justitiepaleis werden reeds uitgebreid toegelicht in de Senaatscommissie Justitie, waar door de minister van Justitie en door mezelf een uiteenzetting hierover werd gegeven. 

De regering heeft op 7 februari 2013 het masterplan goedgekeurd voor een beter beveiligde huisvesting voor de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus. 

Dit plan gaat uit van volgende principes :