Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8499

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 14 maart 2013

aan de minister van Justitie

De aanvragen tot taalwijziging bij burgerlijke rechtszaken

taalgebruik
officiŽle statistiek
burgerlijke rechtsvordering
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

14/3/2013Verzending vraag
16/4/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2907

Vraag nr. 5-8499 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer in een Brusselse rechtbank een burgerlijke rechtszaak plaatsvindt, mag de eiser de taal van de procedure bepalen. De gedaagde partij heeft de mogelijkheid de taalwijziging te vragen en moet dat doen vůůr alle verweer en exceptie.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Hoeveel burgerlijke rechtszaken zijn in 2011 ingeleid in de drie Brusselse rechtbanken (rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank)?

2) Kan de minister die zaken opsplitsen per taalrol (Nederlands - Frans)?

3) Voor hoeveel van die rechtszaken is er een beslissing tot taalwijziging geweest? Over hoeveel zaken gaat het van het Nederlands in het Frans en voor hoeveel omgekeerd?

Antwoord ontvangen op 16 april 2013 :

1) De cijfers voor de burgerlijke rechtszaken in 2011 ingeleid in de drie Brusselse rechtbanken (rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank) zijn :

2) Momenteel kan het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting van de Zetel deze cijfergegevens niet opsplitsen per taalrol. Van zodra de nieuwe inzamelmethode, berekeningswijzen en cijfergegevens, projectmatig ontwikkeld aan de hand van de statistische software SAS, gevalideerd zijn door de rechtbanken van eerste aanleg en de arbeidsrechtbanken komen er cijfergegevens per taalrol ter beschikking. Voor de rechtbanken van koophandel zullen deze pas binnen enkele jaren ter beschikking zijn aangezien dit statistisch project nog dient opgestart te worden.

3) Over hoeveel van die rechtszaken er een beslissing tot taalwijziging is geweest, beschikt het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting van de Zetel niet over dit type van cijfergegevens.