Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8496

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 14 maart 2013

aan de minister van Justitie

Het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht

vervangende straf
officiŽle statistiek

Chronologie

14/3/2013Verzending vraag
16/4/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2903

Vraag nr. 5-8496 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag zou ik van de minister de volgende cijfergegevens krijgen:

1) Hoeveel ambtenaren stelt het Nationaal Centrum voor Elektronische Toezicht te werk? Waar zijn ze gevestigd en wat is de verdeling tussen het aantal Nederlandstaligen en Franstaligen?

(a) Hoeveel ambtenaren zitten in de Mobiele Eenheid, die behoort tot het Directoraat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen, die zorgen voor de plaatsing van het elektronische materiaal en voor de technische interventies?

(b) Hoeveel technische interventies heeft deze eenheid moeten uitvoeren, en wat was de aanleiding hiervoor?

2) Hoeveel justitieassistenten zijn belast met de opvolging van de veroordeelden onder elektronisch toezicht in het kader van sociale begeleiding, graag opgedeeld volgens het aantal inwoners uit het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

3) Hoe dikwijls heeft de dienst Monitoring van het Nationaal Centrum voor Elektronische Toezicht (CNET) de veroordeelde moeten contacteren omdat een probleem werd vastgesteld met de naleving van het uurrooster?

Antwoord ontvangen op 16 april 2013 :

1) Het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht stelt volgende personeelsleden te werk:

Directie: zeven personeelsleden (vijf niveau A – twee niveau B). Drie Nederlandstalige en vier Franstalige medewerkers.

Monitoring: achtentwintig Nederlandstaligen en zevenentwintig Franstaligen. Het voorziene kader bedraagt tweeënzestig personeelsleden niveau C. Het kader voor de Nederlandstaligen bedraagt vierendertig en voor de Franstaligen achtentwintig. Twaalf OPTIFED contracten zijn inbegrepen in dit kader waaronder reeds negen die door agenten werden ingevuld voor de duur van één jaar.

Mobiele Eenheid: veertien Franstaligen en acht Nederlandstaligen. Het kader bedraagt achttien niveaus C (voor iedere taalrol veertien agenten). Twaalf OPTIFED contracten zijn inbegrepen in dit kader waaronder reeds zeven die door agenten werden ingevuld voor de duur van één jaar.

In totaal zijn momenteel vierentachtig personeelsleden werkzaam op het Nationaal Centrum voor Elektronische Toezicht. Deze personeelsleden zijn werkzaam te Brussel. Hun aantal wordt binnenkort uitgebreid naar honderd en vier.

(a) Momenteel werken er dus tweeentwintig agenten binnen de mobiele eenheid. Het kader bedraagt achtentwintig zoals eerder aangegeven ( veertien Nederlandstalige en veertien Franstalige medewerkers). Zij behoren tot het Directoraat-generaal Justitiehuizen. De uitbreiding van het huidig kader is volop bezig.

(b) Tijdens de maand december 2012 werden per week gemiddeld 69,5 aanvragen voor technische tussenkomsten vastgesteld. Deze hadden betrekking op controles van verhuizingen, alarmen tengevolge manipulatie van de enkelband, geen verbinding tussen box en centrale, lege batterij.

2) Het NCET werkt op basis van een lijst met 197 namen van justitieassistenten (76 FR en 121 NL) die geheel of gedeeltelijk belast zijn met dossiers aangaande elektronisch toezicht.

3) Het NCET beschikt niet over een informaticatool die dit soort gegevens bijhoudt. Bovendien kan het niet-naleven van het uurrooster verschillende oorzaken hebben zoals vroeg- en laattijdig vertrek van huis, onvoorzien thuis langsgaan, vroegtijdige terugkeer, enz. Er werd echter een oplijsting gemaakt (tussen 23 april en 23 mei 2012) van de telefonische contacten tussen het NCET en de justitiabelen en vice-versa die een dagelijks gemiddeld van 330 contacten aantoont. Het gaat niet altijd om ernstige feiten maar het vereist een contact.