Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8428

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 8 maart 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Hypotheekkantoren in Brussel - Taalgebruik

taalgebruik
belastingadministratie
tweetaligheid
officiŽle statistiek

Chronologie

8/3/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4585

Vraag nr. 5-8428 d.d. 8 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent is me ter ore gekomen dat er in bepaalde Brusselse hypotheekkantoren geen personeel werkzaam zou zijn die notarissen, advocaten of andere burgers in het Nederlands te woord kan staan.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Welke wetgeving bepaalt het taalgebruik in de Brusselse hypotheekkantoren?

2) Zou de minister eveneens een overzicht kunnen geven van het aantal medewerkers per Brussels hypotheekkantoor, met de volgende parameters:

a) Hoeveel personeelsleden telde het kantoor op 1 januari van de laatste vijf jaren?

b) Hoeveel personeelsleden zijn van welke taalrol en hoeveel zijn er tweetalig?