Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8426

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 8 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Rechtszaken - Overzicht

ministerie
rechtsingang
advocaat
gerechtskosten
gerechtelijke expertise

Chronologie

8/3/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
9/1/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4584

Vraag nr. 5-8426 d.d. 8 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan ik van de minister een overzicht krijgen van het aantal procedures waarin de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse zaken/Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse zaken, op datum van 1 januari 2013 als eisende of verwerende partij betrokken is ?

Kan hierbij een opsplitsing gebeuren volgens het aantal procedures die gevoerd worden voor burgerlijke rechtbanken dan wel voor de Raad van State of andere administratieve rechtscolleges ?

Is het mogelijk eveneens een korte samenvatting te geven over het voorwerp van het geschil en wat per geschil reeds werd betaald aan staten van ereloon en onkosten aan advocaten, gerechtsexperts, andere gerechtskosten,?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2014 :

Het aantal procedures waarin de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betrokken is als eisende of verwerende partij, is relatief stabiel. Het betreft ongeveer 550 zaken, waarvan 100 voor de Raad van State en 450 voor de burgerlijke rechtbanken en hoven.

De geschillen betreffen uiteenlopende materies: ambtenarenrecht, arbeidsrecht, overheidsopdrachten, huurrecht, beslagrecht, consulair recht, internationaal publiek recht,...

Hoeveel de betrokken advocaten daarvoor zullen betaald worden, zal afhangen van het verloop van de procedure en de daaruit voortvloeiende omvang van de erelonen en de kosten. Uiteraard kan slechts het ereloon worden gevraagd dat werd bepaald in het kader van de gegunde overheidsopdracht (zijnde een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).