Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8058

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 8 februari 2013

aan de minister van Justitie

Elektronisch toezicht - Herroepingen en gevolgen - Overzicht 2012

vervangende straf
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

8/2/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
4/2/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4582

Vraag nr. 5-8058 d.d. 8 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag zou ik beschikken over de cijfers voor 2012, uitgesplitst tussen de veroordeelden onder elektronisch toezicht die wonen in het Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

1) In hoeveel gevallen heeft het niet naleven van de opgelegde voorwaarden geleid tot een herroeping van de maatregel door de opdrachtgever? Indien mogelijk een opdeling volgens de volgende mogelijkheden:

a) Wegens de niet-naleving van het uurrooster;

b) Wegens de doelbewuste beschadiging van het bewakingsmateriaal;

c) Wegens het plegen van nieuwe misdrijven (zonder dat deze feiten noodzakelijkerwijs vallen onder de juridische definitie van recidive aangezien het parcours van de strafprocedure nog gevolgd moet worden);

d) Wegens de niet-naleving van de voorwaarden (waaronder het plegen van nieuwe misdrijven);

e) Wegens gevaar voor de integriteit van derden.

2) In hoeveel gevallen werd dit meteen aan de opdrachtgever gemeld? (Strafuitvoeringsrechtbank voor vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar, en de Directie Detentiebeheer voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder)?

a) In hoeveel gevallen heeft de opdrachtgever maatregelen genomen?

b) Opschorting of herroeping van de maatregel;

c) Heropsluiting van de veroordeelde;

d) Vervanging van de elektronische toezichtsapparatuur.

Antwoord ontvangen op 4 februari 2014 :

1) In 2013 werden 5.011 rechtzoekenden onder elektronisch toezicht geplaatst, alle categorieën samengenomen (thuisdetentie, minder dan drie jaar, meer dan drie jaar).

754 dossiers werden afgesloten wegens herroeping.

Wij beschikken niet over de details van de redenen die hebben geleid tot een herroeping, maar in de meeste gevallen was dat het niet-naleven van het uurrooster. 

 a) tot e) De meeste dossiers werden door de opdrachtgever herroepen wegens niet-naleving van de voorwaarden en, zoals eerder aangegeven, gaat het vooral om de voorwaarde inzake de naleving van het uurrooster. Gelet op de termijn bepaald om de vraag te beantwoorden, kunnen wij niet meer details geven. 

2) De opdrachtgever wordt in alle gevallen geïnformeerd over een niet-naleving van de voorwaarden hetzij rechtstreeks door de justitieassistent, hetzij door het NCET, als het bevoegd is. 

a) De wijzigingen van de voorwaarden worden niet opgeslagen in het informaticasysteem van het NCET. Het is dus niet mogelijk om die gegevens te leveren.

b) Er kunnen geen gegevens worden vermeld wat de geschorste mandaten betreft, aangezien de maatregel ofwel wordt herstart en in de statistische gegevens dus als geslaagd wordt beschouwd, ofwel leidt tot een herroeping. Hiervoor verwijs ik naar antwoord 1. Wij beschikken niet over gegevens inzake de opschorting. Voor de herroeping, zie punt 1.

c) We kunnen het aantal gevallen van wederopsluiting enkel schatten op grond van het aantal herroepen dossiers.

d) In 2013 hebben wij 3.650 technische interventies uitgevoerd. Er waren verschillende redenen voor die technische interventies (vervanging van het materiaal, verhuizing, controles wegens meervoudige alarmsignalen, enz.).