Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8035

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 6 februari 2013

aan de minister van Landsverdediging

De Afrikaanse troepenmacht

multinationale strijdmacht
Afrika
NAVO
Afrikaanse Unie

Chronologie

6/2/2013Verzending vraag
11/3/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2969

Vraag nr. 5-8035 d.d. 6 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NAVO werkte meermaals samen met de Afrikaanse Unie. Zo organiseerde de NAVO in het verleden veelal op aanvraag van de Afrikaanse Unie, opleidingsstages en heeft zij ook bijgedragen tot de initiatieven van vredeshandhaving van de Afrikaanse Unie, in het bijzonder van een Afrikaanse troepenmacht.

1) Graag ontving ik meer informatie over de bijdrage van de NAVO in deze samenwerking met de Afrikaanse Unie.

2) Aan welke missies nemen NAVO-troepen deel in Afrika ?

3) Hoe evolueert en ontwikkelt zich een Afrikaanse troepenmacht, o.m. inzake de missie in Mali ?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2013 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Sinds 2005 levert de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op vraag van de Afrikaanse Unie steun aan deze laatste. De NAVO komt hieraan tegemoet in de context van de Afrikaanse wil om ‘Afrikaanse oplossingen te vinden voor Afrikaanse problemen’. Op het terrein omvat deze steun het leveren van strategische lucht- en zeetransporten ten behoeve van de "African Union Mission in Somalia" (AMISOM). Daarnaast wordt de militaire staf van de Afrikaanse Unie versterkt door drie experten die advies leveren in verschillende planningsdomeinen, in het bijzonder met betrekking tot de "African Standby Force" (ASF). De ASF is een internationale, continentale Afrikaanse militaire troepenmacht met een burger- en politiecomponent, waarvan verwacht wordt dat ze tegen 2015 volledig operationeel zal zijn.

2. De NAVO is naast haar steun aan de Afrikaanse Unie zelf ook actief in Afrika. Zo draagt de NAVO-operatie Ocean Shield bij tot de internationale inspanningen in de strijd tegen de piraterij in de Hoorn van Afrika en biedt ze ook bijstand aan regionale capaciteitsopbouw.

3. De ontwikkeling van een troepenmacht verloopt bij de Afrikaanse Unie op gelijkaardige wijze als bij de NAVO. Op basis van een Resolutie van de Verenigde Naties beslist de Afrikaanse Unie tot de samenstelling van een troepenmacht en duidt hiervoor een van haar vijf regionale organisaties aan. In het specifieke geval van de steun aan Mali, heeft de Afrikaanse Unie op basis van de Resoluties 2071 en 2085 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) de landen van de "Economic Community of West-African States (ECOWAS) opgeroepen. De initiële bijdrage van deze landen aan de "African International Support Mission to Mali" (AFISMA) bedroeg 3.300 soldaten. Op de vergadering van de stafchefs van de ECOWAS-landen van 26 januari 2013 werd beslist om de getalsterkte van AFISMA te verhogen tot 5.700 militairen. Momenteel zijn er reeds meer dan 5 400 militairen ter plekke waaronder 2 035 militairen uit Tsjaad. De voornaamste andere deelnemende landen zijn Nigeria (472 militairen), Togo (727 militairen), Benin (279 militairen), Niger (532 militairen), Burkina Faso (501 militairen), Senegal (495 militairen), Guinea Conakry (144 militairen) en Ghana (128 militairen).