Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7969

van Freya Piryns (Groen) d.d. 24 januari 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Minderjarige asielzoekers -Terugkeer - Uitwijzingen - Aantallen

politiek asiel
officiŽle statistiek
remigratie
verwijdering
illegale migratie
minderjarigheid
kind
asielzoeker

Chronologie

24/1/2013Verzending vraag
20/3/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7969 d.d. 24 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister me een overzicht geven van het aantal minderjarige asielzoekers of minderjarigen zonder papieren dat, al dan niet vrijwillig, is teruggekeerd de laatste 5 jaar:

- per jaar;

- vrijwillig teruggekeerd;

- niet vrijwillig teruggekeerd.

Kan ze ook de cijfers geven over het aantal asielzoekers die hier als niet begeleide minderjarige zijn aangekomen en bij hun meerderjarig worden, al dan niet vrijwillig, zijn teruggekeerd:

- per jaar;

- vrijwillig teruggekeerd;

- niet vrijwillig teruggekeerd.

Antwoord ontvangen op 20 maart 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Hieronder vindt u de informatie van de afgelopen jaren :

VT NBMV

NBMV

Ex-NBMV (18-21j)

Totaal

2009

8

 

8

2010

9

1

10

2011

9

3

12

2012

7

5

12

Zoals u weet wordt er nooit overgegaan tot gedwongen verwijdering van Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). We beschikken niet over specifieke statistieken met betrekking tot ex-NBMV die verwijderd werden eens ze meerderjarig zijn.