Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7893

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 24 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Franse kerncentrale van Cattenom - Grensoverschrijdende crisisoefening - Conclusies - Grensoverschrijdende samenwerking - Eventuele moeilijkheden - Andere eventuele tests

kerncentrale
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Frankrijk
nucleaire veiligheid
grensoverschrijdende samenwerking
nucleaire beveiliging

Chronologie

24/1/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-7893 d.d. 24 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin december 2012 werden er veiligheidstests uitgevoerd in de Franse kerncentrale van Cattenom. Die tests waren bijzonder, in die zin dat Lotharingen, het Groothertogdom Luxemburg, Saarland, Rijnland-Palts en België erbij betrokken waren.

Ik ben verheugd over die gemeenschappelijke actie met de verschillende partners van de Grande Région. Niet minder dan 32 autoriteiten hebben elkaar ontmoet. Voor België waren dat de Algemene Directie Crisiscentrum, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Waals Gewest en de provincie Luxemburg.

De oefening, de tweede van een programma van drie, had betrekking op de uitbreiding van de urgentiemaatregelen, onder meer de planning voor de evacuatie van de bevolking. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de coördinatie tussen de diensten en de uitwisseling van informatie.

1) Wat zijn de conclusies van die eerste oefening?

2) Heeft het FANC gewezen op moeilijkheden bij de effectieve organisatie van een dergelijke samenwerking?

3) Zullen er andere tests worden georganiseerd in de centrale van Cattenom met alle autoriteiten van de Grande Région?

4) Bent u van plan te vragen dat een dergelijke samenwerking wordt veralgemeend voor alle tests die in de centrale van Cattenom worden uitgevoerd?