BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
24 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7893

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Franse kerncentrale van Cattenom - Grensoverschrijdende crisisoefening - Conclusies - Grensoverschrijdende samenwerking - Eventuele moeilijkheden - Andere eventuele tests
________
kerncentrale
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Frankrijk
nucleaire veiligheid
grensoverschrijdende samenwerking
nucleaire beveiliging
________
24/1/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7893 d.d. 24 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin december 2012 werden er veiligheidstests uitgevoerd in de Franse kerncentrale van Cattenom. Die tests waren bijzonder, in die zin dat Lotharingen, het Groothertogdom Luxemburg, Saarland, Rijnland-Palts en België erbij betrokken waren.

Ik ben verheugd over die gemeenschappelijke actie met de verschillende partners van de Grande Région. Niet minder dan 32 autoriteiten hebben elkaar ontmoet. Voor België waren dat de Algemene Directie Crisiscentrum, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Waals Gewest en de provincie Luxemburg.

De oefening, de tweede van een programma van drie, had betrekking op de uitbreiding van de urgentiemaatregelen, onder meer de planning voor de evacuatie van de bevolking. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de coördinatie tussen de diensten en de uitwisseling van informatie.

1) Wat zijn de conclusies van die eerste oefening?

2) Heeft het FANC gewezen op moeilijkheden bij de effectieve organisatie van een dergelijke samenwerking?

3) Zullen er andere tests worden georganiseerd in de centrale van Cattenom met alle autoriteiten van de Grande Région?

4) Bent u van plan te vragen dat een dergelijke samenwerking wordt veralgemeend voor alle tests die in de centrale van Cattenom worden uitgevoerd?