Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6574

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 22 juni 2012

aan de minister van Justitie

Brusselse rechtbanken - Statistieken 2011 - Taalrol - Aanvragen tot taalwijziging

officiŽle statistiek
taalgebruik
burgerlijke procedure
burgerlijke rechtsvordering

Chronologie

22/6/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2907

Vraag nr. 5-6574 d.d. 22 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer in een Brusselse rechtbank een burgerlijke rechtszaak plaatsvindt, mag de eiser de taal van de procedure bepalen. De gedaagde partij heeft de mogelijkheid de taalwijziging te vragen en moet dat doen vůůr alle verweer en exceptie.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Hoeveel burgerlijke rechtszaken zijn in 2011 ingeleid in de drie Brusselse rechtbanken (rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank)?

2) Kunt U die opsplitsen per taalrol (Nederlands - Frans)?

3) Voor hoeveel van die rechtszaken is er een beslissing tot taalwijziging geweest? Over hoeveel zaken gaat het van het Nederlands naar het Frans en voor hoeveel omgekeerd?