Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6324

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 24 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Loterij - Taalrol werknemers

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
taalgebruik
officiŽle statistiek
tweetaligheid
Nationale Loterij

Chronologie

24/5/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie
18/1/2013Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2908

Vraag nr. 5-6324 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de minister mij de cijfers kunnen bezorgen van het aandeel Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige werknemers die tewerkgesteld zijn in de vestigingen van de Nationale Loterij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit sinds 2009? Graag een verdere opdeling volgens de volgende parameters:

1) Werknemers die hun domicilie hebben in het Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals Gewest en hun taalrol;

2) Tewerkgesteld in de front-office waar er direct contact met de klant is, en hoeveel hiervan meertalig zijn;

3) Hoeveel werknemers krijgen een meertaligheidspremie en hoeveel bedragen deze;

(a) Hoeveel van hen wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wat is hun taalrol?

(b) Hoeveel van hen zijn tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de andere Gewesten?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2013 :

1. Het geachte lid zal hierna een overzichtstabel vinden van het aantal personeelsleden die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit gebaseerd op de rapportage aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in april van het betreffende jaar, op basis van de situatie 1 maart van het betreffende jaar :

 

 

Aantal Nederlandstalige taalrol

Aantal Franstalige taalrol

Aantal tweetaligen

Nederlandstalige taalrol

Aantal tweetaligen

Franstalige taalrol

Totaal

1/03/09

2009

204

165

2

0

371

1/03/10

2010

168

137

1

0

306

1/03/11

2011

171

151

2

0

324

1/03/12

2012

169

154

2

0

325

1/01/13

2013

178

168

2

0

348

Op basis van de actuele situatie wordt mij gemeld dat er 354 personeelsleden tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die als volgt kunnen ingedeeld worden naar gelang hun domicilie en taalrol:

Domicilie

Nederlandse taalrol

Franse taalrol

Vlaanderen

164

24

Wallonië

4

103

Brussel

16

43

2. De front-offices zijn niet gelokaliseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De acht regionale kantoren zijn, afhankelijk van hun locatie, NL- of FR-talig.

3. 50 werknemers krijgen een meertaligheidspremie ten belope van hetzij 176,93 euro, hetzij 80,43 euro naargelang het type examen dat werd afgelegd.

  1. Twee werknemers wonen  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en behoren tot de Nederlandse taalrol.

  2. Alle 50 werknemers zijn tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.