Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6192

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 4 mei 2012

aan de minister van Justitie

Europol - Terrorismedreiging - Terroristische aanslagen - Statistieken - Stand van zaken

terrorisme
Europol
officiŽle statistiek
gerechtelijke vervolging
staatsveiligheid

Chronologie

4/5/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6191
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2900

Vraag nr. 5-6192 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Organisatie voor Politiesamenwerking, Europol, maakte bekend dat het aantal in de Europese Unie getelde "Terroristische aanslagen" in 2010 gedaald was met 21,2 % ten opzichte van 2009. Volgens Europol werden in de Europese Unie in 2010 maar liefst 249 terroristische aanslagen geteld.

Europol hanteert als definitie voor "terroristische aanslag" een "gepleegde of gewoon voorbereide aanslag met als doel de bevolking te intimideren, een staat te verplichten de eisen van de daders in te willigen en/of de politieke, grondwettelijke, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie te destabiliseren".

Door Europol werd eveneens bekendgemaakt dat er in 2010 in de Europese Unie in totaal 611 personen werden aangehouden voor terrorismegerelateerde misdrijven.

Mijn vragen aan de minister zijn de volgende :

1) Hanteren de binnenlandse veiligheids-en politiediensten dezelfde definitie van "terroristische aanslag" ?

2) Graag een overzicht van het aantal aanslagen dat in de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 in dit land is gepland, voorbereid en daadwerkelijk uitgevoerd en die volgens de Veiligheid van de Staat als "terroristische aanslagen" omschreven werden ?

3) Hoeveel mensen werden in voorlopige hechtenis genomen voor terrorismegerelateerde misdrijven, respectievelijk in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011?

4) Hoeveel personen werden in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 strafrechtelijk vervolgd en door de correctionele rechtbanken uiteindelijk veroordeeld ?