Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5828

van Christie Morreale (PS) d.d. 6 maart 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ

energieproductie
golfslagenergie
zachte energie
zekerheid van voorziening

Chronologie

6/3/2012Verzending vraag
11/6/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5594

Vraag nr. 5-5828 d.d. 6 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Britse onderneming Ecotricity staat op het punt om in Groot-BrittanniŽ een nieuwe methode voor de productie van hernieuwbare energie te lanceren. De productie van elektriciteit met het Searaser-systeem is gebaseerd op de exploitaite van de energie die vrijkomt door de beweging van de golven in de zee. Het is een eenvoudig en blijkbaar ook goedkoop systeem.

De ontwerpers van het project hopen tegen 2017 langs de Britse kust 200 Searasers te installeren. Daarmee zouden 230.000 gezinnen van stroom kunnen worden voorzien.

Gelet op de voorschriften ter bescherming van het milieu en op de vermindering van de fossiele energie, is het onontbeerlijk dat nieuwe ďgroeneĒ en voor iedereen toegankelijke energiebronnen worden gevonden.

1) Zou dit project ook in BelgiŽ op korte termijn kunnen worden overwogen?

2) Zou het geen bevoorradingszekerheid kunnen bieden, alsook een bijkomende bron voor de productie van hernieuwbare energie?

3) Zou men door door het gebruik van deze nieuwe technologie geen nieuwe gebieden in de Noordzee kunnen openstellen en optimaal benutten?

Antwoord ontvangen op 11 juni 2012 :

  1. Deze mogelijkheid werd onderzocht in de studie OPTIEP BCP (Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat), die gefinancierd is door de Programmatrische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Dit type toestel voor omzetting van energie uit golven, het Searaser-systeem, is niet onderzocht omdat het nog niet bestond. In de voorgestelde configuratie, met name een minimale diepte van ongeveer twintig meter, de nabijheid van de kust, de aanbouw van een immens bovengronds reservoir op het land en een vrij actief “golvenklimaat” blijkt dit project bij de huidige stand van zaken niet echt haalbaar.

  2. Het basisconcept van dit project is inderdaad uitermate interessant. Het is immers goedkoper dan de andere momenteel gekende procedés en de opgewekte stroom zou voldoende beheersbaar en niet intermitterend zijn. De voorgestelde configuratie zou echter helemaal moeten aangepast worden aan de bijzondere context van het Belgisch continentaal plat waar een rustiger “golvenklimaat” heerst. Om te kunnen beschikken over voldoende diepte en geen hindernis te vormen voor de traditionele activiteiten zoals de scheepvaart, zouden de toestellen ver van de kust moeten worden ingeplant, wat dan ook opslag op zee impliceert. De toestellen zouden ook een aanpassing vergen aan een rustiger “golvenklimaat”. De uitdagingen om dergelijk concept op het Belgisch continentaal plat toe te passen zijn dus niet van de minste.

  3. Bij de huidige stand van zaken blijkt het gebied dat in 2004 in zee is afgebakend de meest aangewezen zone. De zee is daar diep genoeg; het golvenklimaat is daar het meest actief en de traditionele activiteiten zijn er beperkt. In die zone zou de toepassing van dit concept de energieactiviteiten ten goede kunnen komen.

    Ik ben een fervent voorstander van deze toekomstgerichte energieën en ik volg dit dossier met zeer veel aandacht. In dit verband wens ik het geachte lid inzonderheid te signaleren dat België sedert 2006 lid is van het uitvoerend comité van de internationale conventie "Implementing Agreement for a cooperative programme on Ocean Energy Systems" die werd afgesloten in het kader van het Internationaal Energie Agentschap.