Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5155

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 10 januari 2012

aan de minister van Justitie

Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie

computercriminaliteit
racisme
xenofobie
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol
Europese Conventie

Chronologie

10/1/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-467

Vraag nr. 5-5155 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hatespeech (op basis van iemands ras, huidskleur, nationaliteit, geloof of levensbeschouwing, handicap, seksuele geaardheid, Ö) is vandaag nadrukkelijk aanwezig op het internet. De problematiek van hatespeech valt onder de strafrechtelijke bepalingen en er zijn nog heel wat inspanningen nodig om hatespeech op het internet efficiŽnt aan te pakken.

Daarom zou ik de minister willen vragen waarom het Additioneel Protocol van de Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit van de Raad van Europa (STE nį189) nog altijd niet is geratificeerd.

De Conventie heeft specifiek betrekking op racistische en xenofobe uitlatingen op het internet. Die overeenkomst beoogt de justitiŽle samenwerking tussen de verschillende lidstaten te versterken door het ontwikkelen van verbeterde wederzijdse rechtshulp. Al dertien Europese landen hebben de Conventie geratificeerd.