Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4108

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Interventiekorps van de federale politie (CIK) - Provincie Luxemburg - Kader - Personeelstekort

politie
provincie Luxemburg

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
5/9/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3547

Vraag nr. 5-4108 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Bij zijn oprichting in 2005 had het CIK tot doel de zichtbare aanwezigheid van de politie op het terrein te verhogen, bij te dragen tot het afbouwen van de gehypothekeerde capaciteit van de politiezones (HyCap) en de lokale en federale politie te ondersteunen bij de

verwezenlijking van de prioriteiten uit het zonaal en het nationaal veiligheidsplan.

Op een totale capaciteit van vijfhonderd politiemensen, telt het CIK vierhonderdvijftig leden in de gedeconcentreerde interventiereserve, verdeeld in de provincies. De provincie Luxemburg heeft eenendertig leden in de interventiereserve (dertig basiskaders en één middenkader).

Ik verneem dat de personeelsformatie van het CIK van die provincie momenteel ver van volledig is, aangezien er daar zeventien politieagenten te weinig zijn.

Vandaar volgende vragen :

1) Kunt u me de voor dit kader genoemde cijfers bevestigen?

2) Wat zijn de oorzaken van dit schokkende tekort in de personeelscapaciteit van het CIK Luxemburg?

3) Kampen nog andere provinciale gedeconcentreerde interventiereserves met een tekort aan personeelsleden om het wettelijke kader te bereiken?

4) Aan welke maatregelen denkt u om het CIK-kader in Luxemburg voltallig te maken?

Antwoord ontvangen op 5 september 2012 :

Ik verwijs u naar mijn antwoord, tijdens de Commissie Binnenlandse Zaken in de Senaat op 15 mei 2012, op de vraag om uitleg nr. 5-2016 van de heer senator Dirk Claes (5-149-COM).