Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3547

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 20 oktober 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Interventiekorps van de federale politie (CIK) - Provincie Luxemburg - Kader - Personeelstekort

politie
provincie Luxemburg

Chronologie

20/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4108

Vraag nr. 5-3547 d.d. 20 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Bij zijn oprichting in 2005 had het CIK tot doel de zichtbare aanwezigheid van de politie op het terrein te verhogen, bij te dragen tot het afbouwen van de gehypothekeerde capaciteit van de politiezones (HyCap) en de lokale en federale politie te ondersteunen bij de

verwezenlijking van de prioriteiten uit het zonaal en het nationaal veiligheidsplan.

Op een totale capaciteit van vijfhonderd politiemensen, telt het CIK vierhonderdvijftig leden in de gedeconcentreerde interventiereserve, verdeeld in de provincies. De provincie Luxemburg heeft eenendertig leden in de interventiereserve (dertig basiskaders en één middenkader).

Ik verneem dat de personeelsformatie van het CIK van die provincie momenteel ver van volledig is, aangezien er daar zeventien politieagenten te weinig zijn.

Vandaar volgende vragen :

1) Kunt u me de voor dit kader genoemde cijfers bevestigen?

2) Wat zijn de oorzaken van dit schokkende tekort in de personeelscapaciteit van het CIK Luxemburg?

3) Kampen nog andere provinciale gedeconcentreerde interventiereserves met een tekort aan personeelsleden om het wettelijke kader te bereiken?

4) Aan welke maatregelen denkt u om het CIK-kader in Luxemburg voltallig te maken?