Liesbeth Homans - N-VA
 
  website: www.liesbethhomans.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Wilrijk op 17 februari 1973

Licentiaat in de geschiedenis (KULeuven)
Gediplomeerde in aanvullende studies (GAS) in de internationale politiek (UA)

Gewezen parlementair medewerkster
Gewezen kabinetsadviseur

2006-2009 : provincieraadslid (Antwerpen)
2009-2014 en sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
2010-2013 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2010-2013 : voorzitster van de N-VA-fractie (Senaat)
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
2013-2014 : schepen (Antwerpen)
2014-2019 : minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (Vlaamse regering)
2 juli - 2 oktober 2019 : minister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (Vlaamse regering)
Sinds 2 oktober 2019 : voorzitter van het Vlaams Parlement


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-7/1/2013 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-7/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-7/1/2013 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
13/10/2010-10/11/2011 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
11/10/2011-7/1/2013 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat