Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3857

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 1 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

De beŽindiging van het gezamenlijk pilootproject van een Belgische en Nederlandse ambassade in AlbaniŽ

AlbaniŽ
ambassade
Nederland
personeel in diplomatieke dienst

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1431
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4312

Vraag nr. 5-3857 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de hoorzitting die we in april in deze commissie organiseerden lichtte de voorzitter van het Directiecomitť van de FOD Buitenlandse Zaken Dirk Achten toe hoe de FOD Buitenlandse Zaken op experimentele basis samenwerkt met Nederland in de Albanese hoofdstad Tirana.

Het zou gaan een pilootproject waarbij een Belgisch diplomaat zich bij de Nederlandse ambassade in Tirana voegt, en werkt onder de functionele leiding van de Nederlandse ambassadeur. Tegelijkertijd zou een Belgische diplomaat worden toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Ons land vraagt in ruil hiervoor de volledige uitwisseling van alle informatie van de Nederlanders, zoals de stand van zaken van de toetredingsonderhandelingen met AlbaniŽ of met betrekking tot de visa-problematiek.

Ondertussen heb ik opgevangen dat dit pilootproject werd stopgezet.

Mijn vragen aan de minister zijn:

" Kan U dit pilootproject verder toelichten? Welke periode zou dit project lopen?

" Welke diplomaat of consul werd toegewezen aan de Nederlandse ambassade?

" Waarom vraagt uw departement de volledige uitwisseling van alle informatie van de Nederlanders in AlbaniŽ? Welke is de tegenprestatie die BelgiŽ geleverd heeft?

" Werd dit project inderdaad stopgezet, en wat was de reden hiervoor?

" Is de Belgische diplomaat die naar Den Haag gedetacheerd werd nog steeds ter plaatse? Hoe maakt U de balans op van dit proefproject?

" Bestaan er nog plannen om in de toekomst dergelijke diplomatieke samenwerkingsprojecten op te starten met EU-lidstaten in derde landen?