Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3849

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 1 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

De recente dodelijke rellen in de Westelijke Sahara

Marokko
West-Sahara

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1240
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4308

Vraag nr. 5-3849 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de door Marokko bezette gebieden van de Westelijke Sahara zijn er de afgelopen weken enkele gewelddadige incidenten geweest.

Zondag 25 september ontstond na afloop van een voetbalwedstrijd in Dakhla een vechtpartij tussen rivaliserende supportersgroepen van Casablanca en lokale Sahrawi's. Het Franse persbureau AFP berichtte dat na de match Sahrawi activisten zich in de rellen mengden. De oproerpolitie kon de vechtende menigte amper de baas, en de rellen verspreidden zich dan ook naar twee andere buurten in de stad. Auto's werden in brand gestoken en winkels en woningen werden geplunderd.

Het incident eiste uiteindelijk 7 doden en 20 gewonden. Onder de doden bevinden zich onder andere twee politieagenten.

De Marokkaanse minister van binnenlandse zaken Taieb Cherkaoui heeft tijdens zijn bezoek aan Dakhla op26 september bekendgemaakt dat een gerechtelijk onderzoek aan de gang is naar de rellen. Ondertussen zouden reeds 6 personen in verdenking zijn gesteld voor hun aandeel in de rellen.

Het zijn de bloedigste incidenten in de regio sinds de opstand in het protestkamp Gdeim Izik, nabij Laayoune van november 2010, waar circa 5000 Sahrawi's verbleven. Toen kwam een nog steeds onbekend aantal Sahrawi's om het leven toen Marokkaanse troepen het kamp met harde hand ontruimde. De oprichting van het kamp in Laayoune was een reactie op de discriminatie, armoede en mensenrechtenschendingen die de lokale bevolking ondergaat.

In februari werden in Dakhla twee Marokkanen vermoord tijdens rellen met Sahrawi's tijdens een muziekfestival.

Twee dagen na de voetbalrellen eind september was het opnieuw onrustig in Dakhla toen Sahrawi's het slachtoffer werden van aanvallen van Marokkaanse kolonisten, volgens sommige bronnen gesteund door Marokkaanse ordediensten. Meichan Mohamed Lamine Lehbib, een 29-jarige Sahrawi is aan zijn verwondingen overleden en drie anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het Polisario, het Volksfront ter bevrijding van Saguia el-Hamra en Río de Oro, die met de Marokkaanse autoriteiten onderhandelen over het sinds 1991 beloofde referendum, en de leiders van de Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) hebben de Verenigde Naties gevraagd om tussen te komen omdat de situatie bijzonder gespannen blijft. Ondertussen heeft Rabat troepenversterkingen naar Dakhla gestuurd en zou de toegang tot de stad afgesloten zijn.

Mijn vragen aan de minister zijn:

" Beschikt U over bijkomende gegevens in verband met de gespannen situatie in de Westelijke Sahara, onder meer de recente voetbalrellen en manifestaties? Zijn de slachtoffers Sahrawi's of Marokkanen? Heeft U weet dat er plunderingen zijn gepleegd?

" Wat is de stand van zake van het gerechtelijk onderzoek? Zijn er aanwijzingen dat de verdachten van de rellen gelieerd zijn met het Polisario Front? Zijn er naast Sahrawi ook Marokkanen gearresteerd voor hun aandeel in de rellen?

" Zal U de huidige precaire situatie in de Westelijke Sahara aanhalen op de volgende politieke dialoog in het kader van de Associatieraad van de EU met Marokko?

" Is Marokko bereid objectieve waarnemers toe te laten tot het gebied?

" Heeft U zicht op de door Marokko opgerichte mensenrechtencommissie (National Council on Human Rights) en haar bezigheden? In welk opzicht verschilt de commissie van zijn voorganger 'Conseil consultatif des droits de l'homme'?

" Wat is de stand van zaken van de VN onderhandelingen tussen Marokko en het Polisario?