Frank Boogaerts - N-VA
 
Geboren te Lier op 16 november 1944

Licentiaat in de handels- en maritieme wetenschappen (Rijkshandelshogeschool - Antwerpen)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (Rijkshandelshogeschool - Antwerpen)

Gewezen directeur van de Vereniging van Expeditie- en Logistieke bedrijven van Antwerpen (VEA)
Gewezen directeur van de Confederatie der Expediteurs van België (CEB)
Gewezen Vice-President van de Fédération internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (FIATA)
Gewezen gastdocent (APEC - Antwerp/Flanders Port Training Center - en ITMMA - Institute of Transport and Maritime Management Antwerp)
Gewezen leraar (Onderwijs Sociale Promotie - Vrij Technisch Instituut - Lier)

1974 - januari 1977, november 1977 - 1982 en sinds 2001 : gemeenteraadslid (Lier)
2007-2010 : schepen (Lier)
2007-2010 : afgevaardigde voor de stad Lier in het Regionaal sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) - Mechelen
Sinds 2010 : lid van het partijbestuur van de N-VA
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2013 : burgemeester (Lier)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
6/7/2010-20/7/2010 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-21/9/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-21/9/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-14/9/2011 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
20/7/2010-30/9/2013 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
21/9/2010-7/2/2013 Lid Commissie voor de Justitie
21/9/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/10/2010-28/4/2014 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
14/9/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
7/2/2013-30/9/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
27/6/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
30/9/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat