Caroline Désir - PS
 
Geboren te Brussel op 20 oktober 1976

Licentiaat in de rechten (ULB)
Licentiaat in het sociaal recht (VUB)

Juriste

Sinds 2006 : gemeenteraadslid (Elsene)
2009-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2009-2017 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2013 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
Sinds 2013 : schepen (Elsene)
26 mei - 17 september 2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoodigers
Sinds 17 september 2019 : minister van Onderwijs (regering van de Franse Gemeenschap)

Ridder in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
2/7/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
2/7/2009-4/2/2010 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
22/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
8/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
5/1/2010-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Werkgroep "Mensenhandel"
20/7/2010-19/9/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-19/9/2013 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-19/9/2013 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
10/5/2011-19/9/2013 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
11/10/2011-19/9/2013 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
27/6/2019-17/9/2019 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer