Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11325

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 4 april 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

de Brusselse Noord-Zuidverbinding

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor

Chronologie

4/4/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4878

Vraag nr. 5-11325 d.d. 4 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het nieuwe NMBS investeringsplan voor de periode 2013-2025 worden geen maatregelen voorgesteld om het bestaande capaciteitsprobleem van de Brusselse Noord-Zuidverbinding te verbeteren. Deze ondergrondse treinverbinding tussen het noord- en zuidstation zit al jaren aan haar maximumcapaciteit en slikt vandaag tot 96 trienen per uur. Een strategische denkoefening dringt zich op.

Ondertussen wordt het debat verder gevoerd in verscheidene media en bij belangenverenigingen. Een verbreding zou al snel enkele miljarden euro kosten, terwijl er slechts 700†miljoen voorzien wordt. Praktisch gezien zou een verbreding of ondertunneling heel wat kopzorgen met zich mee kunnen brengen.

Eveneens wordt geopperd om het noord- en zuidstation gedeeltelijk om te vormen tot een kopstation, waarbij enkel een selectie van het huidige treinverkeer nog door de tunnel zal rijden. Als compensatie kunnen twee van de huidige sporen omgevormd worden tot een snelle en volautomatische trein- of metrolijn, naar voorbeeld van Parijs of het Pulsarproject van de MIVB voor de lijnen 1 en 5. Het treinverkeer dat langs Brussel moet, maar niet essentieel door de Noord-Zuidverbinding moet, kan omgeleid worden spoorlijnen 26 en 28.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Waarom zijn er in het investeringsplan 2013-2025 geen concrete plannen of strategieŽn opgenomen om het capaciteitsprobleem van de Noord-Zuidverbinding aan te pakken?

2) Welke werken zijn er vandaag gepland om de capaciteit van de Noord-Zuidverbinding te verlichten? Graag de tijdsbestek en kostprijs.

3) Werken de NMBS en Infrabel vandaag aan een project omtrent de Noord-Zuidverbinding?

4) Hoe evalueert U de in deze vraag geopperde denkpistes om het capaciteitsprobleem van de Noord-Zuidverbinding aan te pakken?