BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
17 december 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10638

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Cookiewetgeving - Privacycommissie - Uitzondering voor gebruikerstatistieken
________
eerbiediging van het privé-leven
internet
ongevraagde elektronische reclame
Gegevensbeschermingsautoriteit
________
17/12/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10638 d.d. 17 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het antwoord op mijn schriftelijke vraag stuk nr. 5-10285. Deze verwees naar u voor het antwoord. Volgens de Belgische cookiewetgeving, gebaseerd op een Europese richtlijn, moet de internetgebruiker ondubbelzinnig toestemming geven voor het plaatsen van cookies.

Sommige cookies zijn echter louter statistisch. Zo zijn er sommige cookies die louter dienenvoor het bijhouden van welke pagina's het meeste worden aangeklikt. Het zijn met andere woorden een soort tellers die niet bijhouden wie welke pagina's aanklikt maar louter het aantal aanklikkingen. De privacycommissie is naar verluidt vragende parij om een aantal uitzonderingen te voorzien op de cookiewet. Een cookie die louter gebruikersstatistieken bijhoudt vormt immers geen gevaar voor privacy.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Heeft u weet van de vraag van de privacycommissie om een uitzondering in de cookiewet te voorzien wat betreft cookies die louter gebruikersstatistieken bijhouden?

a) Zo ja, hoe staat u hier tegenover en gaat u daadwerkelijk de cookiewet aanpassen en in welke zin en wat is de timing? Deelt u hun opmerkingen?

b) Zo u deze uitzonderingsbepaling niet genegen bent, waarom niet en kan u uitgebreid toelichten?