Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10488

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 29 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie

staking
openbaar gebouw
gemeentepolitie
beveiliging en bewaking

Chronologie

29/11/2013Verzending vraag
5/3/2014Herkwalificatie

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4126
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4858

Vraag nr. 5-10488 d.d. 29 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Woensdag 9 oktober legde het Veiligheidskorps van het Brusselse Justitiepaleis het werk neer uit protest tegen de manier waarop ze door de federale politie behandeld worden. Omdat ook vrijdag er geen oplossing was voor het conflict werden de speciaal opgelegde veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn naar aanleiding van een drugsproces niet meer uitgevoerd.

Het veiligheidskorps staat in voor het transport van de gedetineerden van de gevangenissen naar het Justitiepaleis en is verantwoordelijk voor de gedetineerden in het Justitiepaleis. Zij maken geen deel uit van de politie maar van de FOD Justitie, maar moeten wel bevelen krijgen van de politie. Ze bestaan veelal uit veiligheidsagenten uit de privésector. Volgens het Veiligheidskorps zijn zij regelmatig het slachtoffer van pesterijen en intimidatie van de politie. De Brusselse lokale politie, daarentegen, stelt dat een deel van de personeelsleden van het Veiligheidskorps een strafblad heeft en onbetrouwbaar zijn.

Aanleiding van de staking was een klacht dat een advocate neerlegde tegen een lid van het Veiligheidskorps voor ongewenste handelingen bij het fouilleren aan de ingang van het Justitiepaleis. Hij en een collega werden door de politie opgepakt. Dit was het zoveelste incident in een reeks, die onder meer te maken zouden hebben met de houding van een commissaris van de Brusselse lokale politie. Een honderdtal veiligheidsagenten hebben daarop betoogd aan hun hoofdkantoor in Brussel.

Het Directoraat-Generaal van het Gevangeniswezen, die verantwoordelijk is voor het Veiligheidskorps, stelt dat de politie geen rechtsgrond heeft om de leden van het Veiligheidskorps de toegang tot de werkplek te ontzeggen. Het zou gaan over verregaande pesterijen en intimidaties.

Mijn vraag aan de minister is:

1) Hoe verklaart U het zoveelste incident tussen het Veiligheidskorps en de lokale Brusselse politie in het Justitiepaleis en hoelang zal het duren vooraleer er structurele maatregelen worden genomen om deze onzinnige rivaliteit aan te pakken?

2) Wanneer zal de audit naar de betrekkingen tussen het Veiligheidskorps en de Brusselse lokale politie bekend gemaakt worden? Wat zijn uw indrukken van de audit?

3) De audit zou kritiek uiten op het functioneren van bepaalde leidinggevende officieren van de Brusselsel lokale politie in het justitiepaleis. Over hoeveel officieren gaat het?

4) Bent U voorstander dan de interne werking van het Veiligheidskorps onder uw bevoegdheid komt?