Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7455

van Zakia Khattabi (Ecolo) d.d. 8 april 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Conflict -Oplossing - Bevolkingscijfers - Publicatie - Gemeente -Subsidies - Begrotingsproblemen - Tijdelijke Maatrege

ministerie
Gegevensbeschermingsautoriteit
bevolkingsstatistiek
bevolkingsdichtheid
demografische analyse

Chronologie

8/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1649

Vraag nr. 4-7455 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 22†februari vernamen we uit de pers dat er een conflict is gerezen tussen de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) waardoor de schatting van de Belgische bevolkingscijfers niet kan worden gepubliceerd. Die schatting wordt in principe in augustus gepubliceerd, maar de cijfers zijn vandaag nog altijd onbekend.

De schatting is nochtans van wezenlijk belang, meer bepaald om subsidies aan de gemeenten te kunnen toekennen. Naar verluidt, zouden bepaalde gemeenten met een grote bevolkingsaangroei begrotingsproblemen kennen, omdat de financiering hun reŽel bevolkingscijfer niet volgt. De subsidies zijn immers gebaseerd op een schatting van de bevolking op 1†januari 2008.

Kunt u ons toelichting verschaffen over de precieze aard van het conflict en over de bedoelde gegevens?

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de FOD Economie zouden een akkoord bereikt hebben. Kunt u dat bevestigen?

Wanneer worden de geŁpdatete cijfers in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en welke tijdelijke maatregelen inzake subsidies aan gemeenten hebt u in voorkomend geval in afwachting van de publicatie genomen?