Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7308

van Christine Defraigne (MR) d.d. 26 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Gesuikerde dranken - Overmatige calorie-inname - Medische risico's - Daling van de consumptie - Maatregelen - Beleid ten opzichte van de jongeren - Informatiecampagnes - Promotie van niet-gesuikerde dranken

koolzuurhoudende drank
product op basis van suiker
voedingsziekte
bewustmaking van de burgers

Chronologie

26/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
27/4/2010Antwoord

Vraag nr. 4-7308 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een artikel van La Libre Belgique van 16 maart 2010 zouden niet alleen slechte eetgewoonten het risico op cardiovasculaire aandoeningen verhogen. Ook de ďvloeibare calorieŽnĒ van de gesuikerde dranken kunnen een risicofactor vormen, maar vaak weet men dat niet.

We worden er voortdurend op gewezen dat we aandacht moeten schenken aan wat we eten, maar dat geldt ook voor wat we drinken.

Volgens de onderzoeker Jean-Pierre Desprťs (directeur research in cardiologie en pneumologie van de Laval-Universiteit van Quťbec), kunnen ook gesuikerde dranken een overmatige calorie-inname in de hand werken. Die ďvloeibare calorieŽnĒzijn een van de oorzaken van obesitas, diabetes en zelfs cardiovasculaire aandoeningen.

De overconsumptie van vloeibare calorieŽn is wel schadelijk, maar ze is niet de enige uitleg voor de toenemende gezondheidsproblemen of voor obesitas. Minder fysieke activiteiten en onze moderne levenswijze zijn even nefast voor onze gezondheid.

Zo leiden de kinderen bijvoorbeeld meer en meer een zittend leven (door de televisie, videospelen, computer, enzovoort), wat ze vatbaarder maakt voor gewichtstoename.

In dat verband kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Wat beveelt u aan om de consumptie, vooral door jongeren, van gesuikerde dranken in te perken?

2. Hoe zult u niet-gesuikerde dranken, bijvoorbeeld water en thee, promoten?

3. Hoe zult u de bevolking informeren over de kwalijke gevolgen voor de gezondheid van de overconsumptie van gesuikerde dranken (door bijvoorbeeld een informatiecampagne of reclame)?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

De kwestie van de frisdranken is een thematiek die reeds aan bod is gekomen in het kader van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP). Het NVGP handelt inderdaad zowel over de verbetering van de voedingsgewoonten als over het opdrijven van het niveau van lichaamsbeweging bij de bevolking. Frisdranken vallen uiteraard onder deze onevenwichtige voedingsgewoonten waar het NVGP verbetering wil in brengen. Daarom ook wordt water in de voedingsgidsen die het NVGP overvloedig verspreidt beschouwd als de enige drank die het lichaam echt nodig heeft, terwijl frisdranken moeten vermeden worden zo veel mogelijk aangezien ze bestaan uit « lege » calorieën in het voedingsplan (hoog caloriegehalte maar laag voedingsgehalte). In de algemene spot van het NVGP wordt beklemtoond hoe belangrijk het is om water te drinken in het kader van een evenwichtige voeding, en in een van onze recente campagnes voor kinderen van nul tot drie jaar wordt een van de beelden helemaal gewijd aan het drinken. Daarin wordt gezegd dat water de enige drank is die essentieel is voor kinderen, en dat het nutteloos is om hen iets anders te drinken te geven, zoals vruchtensap of limonades, onder andere om te voorkomen dat ze gewend geraken aan de zoete smaak (« Elke goede sportman drinkt regelmatig water »). Deze campagne werd in juni jongstleden verspreid bij alle huisartsen en pediaters van het land, en bij de raadplegingen voor het jonge kind.

Ik kan u overigens meedelen dat we binnenkort een campagne gaan lanceren over de voedingsetikettering als gezondheidstool, en dat suikers daarin ruim aan bod zullen komen, dus ook de suikers in frisdranken. Anderzijds werd er samen met de voedingsindustrie, de grote distributieketens en de horecasector een nieuwe groep van het NVGP opgezet, rond de herformulering van de voedingsproducten vanuit het oogpunt van suikers en vetten, zoals dat nu sinds 2007 al het geval is voor de vermindering van zout.