Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7070

van Christine Defraigne (MR) d.d. 5 maart 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering tot regularisering - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Retroactieve intrekking - Sociale inspectie - Personeel

politiek asiel
zwartwerk
illegale werknemer
arbeidsinspectie
Dienst Vreemdelingenzaken
asielzoeker

Chronologie

5/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7069

Vraag nr. 4-7070 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er is een hele maffia die de wanhoop van de mensen zonder papieren misbruikt om geld te verdienen. Het programma Panorama van de televisiezender Canvas is erin geslaagd twee stromannen, die werkten voor rekening van werkgevers die grote sommen geld eisten, op heterdaad te betrappen. Zo werd tot 1750 euro gevraagd voor toetredingsbijdragen en 500 tot 700 euro per maand voor werkgeversbijdragen. Hoe kunnen mensen zonder papieren zoveel geld bijeen krijgen? De meesten beschikken over een gemeenschappelijke pot waar een hele familie aan bijgedragen heeft om een familielid de mogelijkheid te bieden werk te vinden in BelgiŽ, zodat hij hen nadien geld kan opsturen.

Naar aanleiding van de regularisatiecampagne die van 15 september 2009 tot 15 december 2009 heeft plaatsgevonden, hebben tienduizenden mensen zonder papieren een regularisatieaanvraag ingediend. Die campagne heeft de deur opengezet voor misbruiken op de zwarte arbeidsmarkt. Degenen die niet konden bewijzen dat ze bij ons geÔntegreerd zijn of die in BelgiŽ nog nooit een regularisatieaanvraag hebben ingediend, konden hun regularisatie aanvragen aan de hand van een arbeidsovereenkomst van minimum ťťn jaar, op voorwaarde dat ze op basis van die overeenkomst een inkomen ontvingen dat minstens gelijk was aan het gewaarborgd minimumloon.

Om die reden zijn, tegen betaling van fikse sommen, fictieve arbeidsovereenkomsten gesloten. Volgens de journalist Ludo Penninckx gaat het vaak om mensen die al zeven of acht jaar illegaal in ons land verblijven, maar nooit een regularisatieaanvraag hebben ingediend. Als ze voor de nieuwe regeling in aanmerking willen komen, dan is het voor hen van essentieel belang dat ze een arbeidsovereenkomst kunnen voorleggen.

De werkgevers winnen op twee fronten: niet alleen betekent de prijs van de toetreding tot het systeem een nettowinst voor hen, ze kunnen de werknemer die hen in werkelijkheid niets kost bovendien ook nog eens fiscaal aftrekken.

1. Wat is uw standpunt ten opzichte van die alarmerende vaststelling?

2. Welke maatregelen zult u nemen om te voorkomen dat fictieve arbeidsovereenkomsten worden verkocht aan asielaanvragers opdat ze zouden voldoen aan de criteria voor een asielaanvraag?

3. Welke sancties bestaan er voor werkgevers die met dergelijke fictieve overeenkomsten werken?

4. Over welk percentage van de meervoudige regularisatieaanvragen gaat het in 2008 en in 2009? Over welk percentage eerste regularisatieaanvragen gaat het voor die twee jaar?

5. Hoeveel regularisatieaanvragen werden geweigerd nadat werd ontdekt dat de voorgelegde arbeidsovereenkomst vals was?

6. Hoeveel verblijfsvergunningen heeft de Dienst Vreemdelingenzaken retroactief ingetrokken nadat gebleken was dat ze op frauduleuze wijze waren verkregen?

7. Hoeveel mensen werken bij de Sociale Inspectie (bestrijding van fictieve arbeidsovereenkomsten)?