BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-681

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________
FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geïntegreerd informaticasysteem
________
officiële statistiek
informatie en documentatie
computernetwerk
informatieverwerkend systeem
ministerie
________
3/4/2008Verzending vraag
17/7/2008Rappel
5/1/2009Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-284
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2511
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-681 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden heb ik als parlementslid ondervonden dat statistieken vanuit de FOD Justitie niet altijd even makkelijk te bekomen zijn. Vaak bleven vragen hieromtrent onbeantwoord. In een verslag van de Hoge Raad voor de Justitie getiteld “Verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde. Jaren 2004 en 2005” dat goedgekeurd werd door de algemene vergadering op 27 juni 2007 leer ik dat de statistieken van het arbeidsauditoraat niet door de FOD Justitie worden gepubliceerd. En velen “betreuren dat een geïntegreerd informaticasysteem ontbreekt”.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Welke stappen wil de geachte minister ondernemen om een geïntegreerd informaticasysteem te ontwikkelen? Of vindt hij dit geen prioriteit?

2. Indien hij hieraan iets wil doen, welke termijnen wil hij daar op kleven om dit te realiseren?

3. Gaat hij met de FOD Justitie in op de vraag van het arbeidsauditoraat om diens cijfers te publiceren? Of verkiest hij deze niet te publiceren? Zo ja, waarom?