Philippe Fontaine - MR
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Haine-Saint-Paul op 12 mei 1945

Regent (Frans en geschiedenis)
Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs
Verzekeringsagent (Infac)

Bestuurder van vennootschappen

1977-2018 : gemeenteraadslid (Manage)
1981-1999 : provincieraadslid (Henegouwen)
1999-2009 : lid van het Waals Parlement
1999-2009 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2001-2004 : voorzitter van de MR-fractie (Waals Parlement)
2004-2009 : secretaris van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2010 : gecoöpteerd senator

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
7/7/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
7/7/2009-23/2/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
7/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
7/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
20/10/2009-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
28/10/2009-14/1/2010 Lid Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
20/1/2010-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
23/2/2010-7/5/2010 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
24/2/2010-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
19/4/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie