BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
13 november 2007
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-64

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie
________
FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken
________
officiële statistiek
verzamelen van gegevens
ministerie
________
13/11/2007 Verzending vraag
20/12/2007 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-149
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-64 d.d. 13 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden heb ik als parlementslid ondervonden dat statistieken vanuit de FOD Justitie niet altijd even makkelijk te verkrijgen zijn. Vaak bleven vragen hieromtrent onbeantwoord. In een verslag van de Hoge Raad van Justitie getiteld “Verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde. Jaren 2004 en 2005” dat goedgekeurd werd door de algemene vergadering op 27 juni 2007 ging deze Raad na of “de gegevens die de korpsen registreren al dan niet verschillen van de statistieken die door de FOD Justitie worden opgesteld en gepubliceerd”. De meeste korpsen, zo blijkt, erkennen dat het nuttig is statistieken bij te houden en stellen verbeteringen voor.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister: is hier al actie ondernomen om statistische gegevens op een meer performante manier te verzamelen?