Elke Tindemans - CD&V
 
  website: www.elketindemans.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Berchem op 22 mei 1961

Gegradueerde in het toerisme (Coloma-Instituut)

Gewezen bediende

2001-2018 : gemeenteraadslid (Edegem)
2006-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2007-2012 : schepen (Edegem)
2009-2010 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
7/12/2006-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
7/12/2006-2/5/2007 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
7/12/2006-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
7/12/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
7/12/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
7/12/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
7/12/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-8/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-28/1/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/1/2009-20/10/2009 Eerste ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
22/1/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
28/1/2010-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat