Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4632

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Internetbeheersforum (IGF) - Vierde jaarlijkse bijeenkomst in Sharm el-Sheikh - Voorbereiding - Europese Unie - Lidstaten - Standpunten - Cordinatie - Belgische voorstellen

topconferentie
internet
informatiebeleid
Europese Unie
EP-resolutie
gegevensbescherming
computercriminaliteit
informatiemaatschappij

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
24/11/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4632 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ten gevolge van de mislukking van de wereldtop over de informatiemaatschappij in november 2005 in Tunis werd in 2006 een forum opgericht het Internetbeheersforum (IGF) om zich uitsluitend aan dit thema te wijden. De oprichting van nationale en regionale fora had als doel die taak te vergemakkelijken.. Van de Europese Unie wordt verwacht dat ze in dat forum met n stem spreekt, wat ze in december 2008 in Hyderabad niet heeft kunnen doen omdat de Europese delegatie na de aanslagen in Mumbai de week voordien er de voorkeur aan gaf naar Europa terug te keren.

Het Europees Parlement heeft via de resolutie P6_TA(2008)0020/B6-0041/08 van 17 januari 2008 over het tweede Internetbeheersforum, dat van 12 tot 15 november 2007 in Rio de Janeiro werd georganiseerd, de oprichting gevraagd van een Europees Internetbeheersforum. De Raad van Europa had vr de vergadering in Hyderabad de Europese ideen samengebracht.

Welke ideen heeft Belgi geformuleerd meer bepaald in het licht van zijn Europees voorzitterschap in 2010 ter versteviging van de samenwerking tussen de zevenentwintig lidstaten in het forum en van de standpunten die door de Europeanen in Sharm el-Sheikh zullen worden verdedigd over het toekomstige internetbeheer, de Critical Internet Resources (CIR), de eerbied voor de persoonlijke levenssfeer en de transparantie, de veiligheidskwestie en de toegang tot het internet of de culturele verscheidenheid?

Moet in het IGF over internetcriminaliteit worden gesproken?

Kan de Europese Unie die doelstelling van een betere samenwerking bereiken vanaf 2010 in de vergadering van het IGF in Vilnius?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, heb ik de eer hem volgende elementen mee te delen:

1) In het kader van de voorbereiding van het forum van Sharm el Sheikh hebben coördinaties plaatsgevonden onder leiding van het Europees Voorzitterschap. De Europese benadering beoogt het forum open te houden voor diverse actoren uit de civiele maatschappij, in het bijzonder de privésector, door het forum een beetje beter te structureren. De institutionalisering van het forum als orgaan, wat de ontwikkeling zou toelaten van bindende juridische instrumenten, is niet aangewezen, gezien het bestaan van andere mogelijke fora in deze context, zoals de Raad van Europa. De Europese Unie legt zich tevens toe op het stimuleren van de creatie van een gegevensbasis bestaand uit ‘best practices’ inzake het internet.

2) De cybercriminaliteit vormde het onderwerp van een specifieke conventie van de Raad van Europa (conventie van Boedapest van 23 november 2001), die recentelijk door de Verenigde Staten geratificeerd werd, het forum werd bijgevolg niet opgericht om onderwerpen te behandelen die het voorwerp uitmaken van specifieke conventies.

3) Ter opvolging van het forum van Sharm el Sheikh zal in mei 2010 een rapport van de Secretaris-Generaal beschikbaar zijn. België zal de aanbevelingen van dat rapport aandachtig bestuderen in het kader van de voorbereiding van het forum in 2010. Een betere Europese coördinatie is één van de doelstellingen voor de toekomst indien men wil wegen op de debatten met betrekking tot internetbeheer. Zulke coördinatie zal een betere synergie vereisen tussen de werkzaamheden van de experten in Brussel, Genève en New York.