Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4614

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Landsverdediging

Golf van Aden - Piraterij - Strijd - Operatie "Atalanta"- Fregat Louise-Marie - Deelname - Resultaten - Belgisch voorzitterschap van de EU in 2010 - Commando over de operatie "Atalant" - Samenwerking van de Europese marines - Analyse

veiligheid op zee
NAVO
marine
piraterij
militaire samenwerking
extraterritoriale bevoegdheid
SomaliŽ

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
30/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4614 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het fregat Louise-Marie is op 1 september 2009 aangekomen in de zone van de operatie ĎAtalantaí in de Golf van Aden. De oorspronkelijke missie van het fregat, in het kader van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), eindigt midden december 2009.

Wat zijn nu, einde september 2009, de eerste gegevens met betrekking tot het aantal schepen van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Organisatie van de Verenigde Naties die werden begeleid? Wat zijn de resultaten van de patrouilles in de Golf van Aden? Hoeveel maal is er opgetreden tegen dreigingen van piraterij?

Op basis van een wetsontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt, zou BelgiŽ piraten die niets te maken hebben met Belgische belangen, kunnen aanhouden en beoordelen. Wanneer zal die tekst worden aangenomen? Wanneer zal hij aan de Ministerraad worden voorgelegd? Wanneer wordt hij in het Parlement ingediend?

Ons voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 biedt ons de gelegenheid om het commando van de operatie ĎAtalantaí over te nemen. Welke opmerkingen kunnen in dit stadium worden geformuleerd over de strijd die de verschillende Europese marines hebben aangebonden tegen de piraterij in dat gebied van de wereld, over de samenwerking tussen de diverse stafchefs, over de doeltreffendheid van de uitrusting die ter plaatse werd gestuurd en over de voorbereiding van onze strijdkrachten op dergelijke missies?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

  1. Sinds het begin van de operatie ATALANTA is het aantal schepen dat effectief gekaapt werd aanzienlijk gedaald, alhoewel het aantal aangevallen schepen tot heden constant blijft. Het effect ATALANTA is dus zeer concreet.

  2. Het wetvoorstel werd op 18 september 2009 aanvaard door de ministerraad. De Raad van State heeft op 1 oktober zijn advies bekendgemaakt. Na de nodige aanpassingen dient de tekst binnenkort bij het parlement nog ingediend te worden.

  3. Het systeem SHADE (Shared Awareness and Deconfliction) werd in plaats gesteld om de coördinatie en de samenwerking te verzekeren tussen de middelen van EUNAVFOR, de NAVO en de CMF (Combined Maritime Force). De samenwerking tussen de verschillende staven is zeer doeltreffend. Het hoofdkwartier in Northwood is voortdurend in contact met de vooruitgeschoven staf op zee en alles werd in plaats gesteld om de operaties bijna “in real time” te kunnen volgen. Het fregat en de helikopter blijken de meest adequate middelen te zijn om interventies in deze regio uit te voeren en dit zowel op het gebied van afschrikking als op het gebied van flexibiliteit en interventiesnelheid van de nodige acties. De bemanning van de Louise-Marie werd specifiek getraind voor deze opdracht.