Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4603

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Palestijnse gebieden - Oorlog in Gaza - VN-commissie - Goldstone-rapport - IsraŽl - Schending van het internationale humanitaire recht - Palestijnse milities - Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid - Politieke draagwijdte van het rapport

Palestijnse kwestie
Palestina
IsraŽl
internationaal humanitair recht
oorlogsmisdaad
misdaad tegen de menselijkheid
commissie VN
Internationaal Straftribunaal

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5407

Vraag nr. 4-4603 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Wat is de reactie van de minister op het Goldstone-rapport van de commissie van de Organisatie van de Verenigde Naties (VN) over de oorlog in Gaza, waarin gewag wordt gemaakt van het gebruik van disproportioneel geweld en van een schending van het internationale humanitaire recht door IsraŽl ? Steunt de minister de doorverwijzing naar het Internationaal Strafhof, zoals in het rapport wordt gevraagd?

Wat denkt hij van de beschuldiging in hetzelfde rapport dat ook de Palestijnen zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid?

Wat is de politieke draagwijdte van dit verslag en welke gevolgen zullen eraan worden gegeven op een ogenblik dat de IsraŽlische en Palestijnse leiders elkaar op initiatief van de Amerikaanse president Obama hebben ontmoet?