Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4595

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Soedan - Algemene Verkiezingen 2010 - Regio Zuid-Soedan - Vredesakkoord van januari 2005 - Onafhankelijkheid - Human- and technicalresourcesmanagement - Beveiliging van het grondgebied - Gezondheidszorg - Beheer - Autonomie - Aardolie-inkomsten - Verdeli

Soedan
verkiezing
beslechting van geschillen
ontwikkelingshulp
technische samenwerking
politieke situatie
Zuid-Sudan

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
29/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4595 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds begin 2009 vinden er bloedige rellen plaats in het zuidelijk deel van Soedan over problemen met vee, de toegang tot water en tot weiland. Een element op de achtergrond waarmee we rekening dienen te houden, is het referendum waarin de zuidelijke regio zich kan uitspreken over zijn onafhankelijkheid en dus de volstrekte soevereiniteit over zijn bodemrijkdommen, meer bepaald aardolie zou verwerven.

Het vredesverdag van 2005 bepaalt dat er in april 2010 in Soedan algemene verkiezingen moeten plaatsvinden. Hoe waarschijnlijk zijn die verkiezingen, gezien de situatie in Darfoer en de inbeschuldigingstelling van de Soedanese president door het Internationaal Strafhof? Kan de internationale gemeenschap Soedan bijstaan als het dat wenst?

Beschikt Zuid-Soedan na de verkiezingen van april 2010 over de technische en de menselijke middelen om zijn onafhankelijkheid waar te maken en om de veiligheid te verzekeren op een grondgebied dat zo groot is als Frankrijk? Zijn er aanwijzingen dat Khartoem aansprakelijk is voor het geweld in Zuid-Soedan? De gezondheidszorg hangt in ruime mate af van internationale hulp. Beschikt Soedan over de middelen om een autonome gezondheidssector uit te bouwen?

Hoe staat het met de agenda voor de verdeling van de aardolie-inkomsten tussen beide landsdelen?

Antwoord ontvangen op 29 oktober 2009 :

Het alomvattende vredesakkoord dat in januari 2005 ondertekend werd, voorzag in algemene verkiezingen voor het einde van het derde jaar van de interimperiode van zes jaar. Met andere woorden: de verkiezingsdatum van april 2010 betekent al een uitstel in vergelijking met de datum die in het vredesakkoord werd afgesproken. Of de verkiezingen ook effectief gehouden zullen worden, kan momenteel dus niet met zekerheid gezegd worden. Hetzelfde geldt voor de steun die de internationale gemeenschap op dat vlak aan Soedan zou willen geven.

De internationale gemeenschap volgt de evolutie in Soedan op de voet : de bijeenkomst van speciale gezanten, waaronder die van de Europese Unie (EU), die onlangs in Moskou gehouden werd, riep de betrokken partijen op om zo gauw mogelijk een akkoord te vinden inzake de organisatie van vrije en eerlijke verkiezingen in 2010.

De vraag inzake de mogelijke onafhankelijkheid van Zuid-Soedan zal zich pas stellen aan het einde van de interimperiode, met andere woorden in 2011, wanneer volgens het alomvattende vredesakkoord over deze kwestie een referendum georganiseerd wordt in het zuiden.

Het is duidelijk dat er zich in afwachting in Zuid-Soedan problemen voordoen op het vlak van veiligheid. De berichten als zou Khartoum achter het geweld in het zuiden zitten, duiken inderdaad regelmatig op. Soortgelijke beschuldigingen aan het adres van de Soedanese regering werden ook vastgesteld in het conflict in Darfur en in de burgeroorlog in het zuiden van 1983 tot 2005.

Wat de uitbouw van hun eigen gezondheidszorgen betreft, staat het vast dat de huidige autoriteiten in Zuid-Soedan uiterst beperkte capaciteiten heeft.

Volgens het alomvattende vredesakkoord diende de verdeling van de petroleumopbrengsten tussen het noorden en het zuiden te beginnen onmiddellijk na de ondertekening van het akkoord.