Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4403

van Christine Defraigne (MR) d.d. 11 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Ziekte van Alzheimer - Behandeling met medicijnen - Relatieve doeltreffendheid - Terugbetaling - Wijziging - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Studie - Informele Verzorgers - Professionele ondersteuning - Eventuele studie

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
ziekte van het zenuwstelsel
ziekteverzekering
geneesmiddel
mantelzorg

Chronologie

11/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5275

Vraag nr. 4-4403 d.d. 11 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een recente studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zou de doeltreffendheid van de geneesmiddelen die thans ter beschikking zijn voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer, beperkt zijn.

De langdurige professionele ondersteuning van informele verzorgers zou nochtans een positief effect hebben en de opname van de betrokken patiŽnten in instellingen uitstellen.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg pleit in zijn analyse voor een beperkt gebruik van antipsychotica. Er zou een verhoogde mortaliteit zijn vastgesteld. Uit studies over acetylcholinesterase-inhibitoren blijkt dat slechts ťťn op tien patiŽnten er beter van wordt.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft ook vragen bij de terugbetaling van sommige gebruikte geneesmiddelen (Ginkgo biloba, memantine en monotherapie), die slechts in beperkte mate doeltreffend zouden zijn.

Momenteel lijden er in BelgiŽ meer dan 130.000 mensen aan een of andere vorm van dementie. De ziekte van Alzheimer zou de meest voorkomende oorzaak zijn.

Een langdurige professionele ondersteuning van de informele verzorgers zou een efficiŽnt middel zijn om de opname van alzheimerpatiŽnten in instellingen uit te stellen. Daarom beveelt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg de regering aan een grootschalige studie te bestellen over de meest efficiŽnte ondersteuning van de informele verzorgers.

Ik had van de minister graag vernomen :

- wat zij vindt van de studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;

- of ze de opdracht voor een studie over de meest efficiŽnte vorm van steun aan de informele verzorgers ondersteunt;

- of er wordt gedacht aan een wijziging in de terugbetaling van de geneesmiddelen waarvan de doeltreffendheid door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in twijfel wordt getrokken.