BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4120

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Grondstoffenfonds
________
begrotingsfonds
begrotingscontrole
grondstof
________
17/8/2009Verzending vraag
3/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4120 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Grondstoffenfonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

Ik geef aan het geachte lid aan dat die vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Klimaat en Energie.