Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3993

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 11 augustus 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie

VN-conventie
gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

11/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
30/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008

Vraag nr. 4-3993 d.d. 11 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar beleidsbrief van 5 november 2008 kondigde mevrouw Julie Fernandez Fernandez, toenmalig staatssecretaris voor personen met een handicap, aan dat ze haar collega's in de federale regering zou vragen om twee concrete maatregelen aan te nemen die hun eigen materies betreffen en die in het belang van personen met een handicap worden genomen.

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Heeft de voormalige staatssecretaris u deze vraag overgemaakt? Zo ja, wanneer en op welke wijze?

2. Hoe heeft u gereageerd op de door de staatssecretaris gestelde vraag?

3. Welke twee concrete maatregelen zal u nemen in het belang van personen met een handicap? Kan u een timing ter zake geven?

Antwoord ontvangen op 30 september 2009 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft, volgens de gegevens in het bezit van mijn administratie, geen schrijven ontvangen van de toenmalige staatssecretaris voor personen met een handicap aangaande haar beleidsnota van 5 november 2008.

Niettemin wenst de FOD Buitenlandse Zaken in deze materie een voluntaristische politiek te blijven voeren. Zo worden in de lijn van het diversiteitsplan van de FOD verdere aanwervingen voorzien van personen met een handicap.