Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3724

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Afghanistan - Presidentsverkiezingen - Veiligheidsvoorwaarden - Politieke opening naar de Pathanen - Etnisch evenwicht binnen de nieuwe regering - Aanwezigheid van huursoldaten in Afghanistan

Afghanistan
presidentsverkiezing
huurling
multi-etnische staat

Chronologie

3/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
25/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3724 d.d. 3 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de zomer van 2009 vinden in Afghanistan presidentsverkiezingen plaats. President Karzai kan geen mooie resultaten voorleggen: hij is er niet in geslaagd aan de bescheiden economische verwachtingen van de landbouwbevolking, die drie vierden van de bevolking uitmaakt, te voldoen. Desondanks is zijn herverkiezing zo goed als zeker.

Hoe kunnen presidentsverkiezingen worden georganiseerd, terwijl niet aan de minimale veiligheidsvoorwaarden is voldaan? Wat zijn de resultaten van de politieke openingen van president Karzai naar de Pathanen? Is al vastgelegd dat er meer etnisch evenwicht zal zijn in de nieuwe regering?

Het Afghaanse leger wordt geacht in kracht toe te nemen en in grote mate aanwezig te zijn op het terrein. Beschikt het over een degelijke opleiding om dit conflict het hoofd te bieden en een tegenaanval te leiden in een ongelijke oorlog?

Hoe zult u reageren op de informatie over de aanwezigheid van steeds meer huursoldaten in Afghanistan, nu we weten welke problemen het gedrag van huursoldaten en hun machtsmisbruik in Irak hebben veroorzaakt?

Antwoord ontvangen op 25 september 2009 :

De organisatie van de Afghaanse presidentsverkiezingen op 20 augustus 2009 berust bij de Afghaanse overheid, onder leiding van de Independent Electoral Commission, het ministerie van Binnenlandse zaken en van Defensie. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de verkiezingen ligt in de eerste plaats bij het Afghaanse leger en de Afghaanse politie. ISAF (International Security Assistance Force) zal slechts worden ingezet in laatste instantie. Een klein aantal stembureaus bevinden zich de facto in een gebied onder controle van de opstandelingen en het is onwaarschijnlijk dat daar verkiezingen zullen doorgaan.

Er bestaat geen enkel officieel akkoord over de samenstelling van de volgende regering zolang de verkiezingsresultaten niet bekend zijn. President Karzai heeft in de aanloop naar de verkiezingen verschillende potentiële tegenstrevers in zijn kamp kunnen brengen maar er zijn geen officiële voorakkoorden, noch bij het kamp van de huidige president, noch bij de verschillende oppositiekandidaten. De belangrijkste kandidaten streven er naar om met een multi-etnisch team (Pashtun, Tajiks, Panshiris,enz.) naar voren te treden.

Het Afghaanse leger is in de afgelopen jaren sterk toegenomen in kwantiteit en kwaliteit maar heeft nog een zwakke commandostructuur. Zowel het Afghaanse leger als de Afghaanse politie bevinden zich in de voorste rijen van de strijd en incasseren ook de hoogste verliezen.

Er zijn in Afghanistan verschillende privéveiligheidsfirma's op het terrein aanwezig maar er bestaan geen betrouwbare gegevens over de aantallen. Enkele weken geleden was er een incident met één van deze groepen in de zuidelijke stad Kandahar waarbij de locale politiecommandant om het leven kwam. Ook verschillende Afghaanse (ex-)krijgsheren onderhouden nog privémilities hoewel een ontwapeningsproces van kracht is.