Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3723

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Birma - Arrestatie van mevrouw Aung San Suu Kyi - Gezondheidstoestand - Proces - Druk op het Birmaanse regime - Speciale gezant van de Verenigde Naties voor Birma - Rol

Birma/Myanmar
autoritair stelsel
internationale sanctie
andersdenkende
staatsgeweld
rechten van de mens
politieke gevangene
militair bewind

Chronologie

3/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
25/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3723 d.d. 3 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In mei en juni 2009 hebben zware incidenten plaatsgevonden in Birma, met het proces tegen de oppositieleidster en nobelprijswinnares. Mevrouw Aung San Suu Kyi, die tot dan huisarrest had, werd op 13 mei 2009 aangehouden omdat ze onderdak had verschaft aan een Amerikaan die erin was geslaagd tot aan haar huis te zwemmen! Dat op zijn minst rare voorwendsel werd, vanzelfsprekend , aangewend om haar te verhinderen deel te nemen aan de verkiezingen van 2010.

Aanvankelijk werd de Duitse, Britse en Franse ambassadeurs de toegang tot haar proces geweigerd. Uiteindelijk mochten ze het proces bijwonen.

Welke acties kunnen worden ondernomen om mevrouw Aung San Suu Kyi vrij te krijgen?

Hebben we betrouwbare informatie over haar gezondheidstoestand?

Hebben we alles gedaan wat mogelijk was: druk op alle landen van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), druk op China, bestuderen van gerichte financiŽle en economische sancties? Die sancties zouden gericht kunnen zijn tegen de bancaire circuits en de bankrekeningen van de Birmaanse generaals, die zich in de ASEAN-landen bevinden. Als we niet alleen kunnen optreden, hebben we gesprekspartners in de regio?

De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Birma gaat de laatste week van juni 2009 ter plaatse. Wat zijn zijn doelstellingen? Zou hij kunnen bereiken dat het proces tegen mevrouw Aung San Suu Kyi wordt uitgesteld of geannuleerd?

Antwoord ontvangen op 25 september 2009 :

Ik deel geheel uw bezorgdheid over de situatie in Birma. Sinds de Saffraanrevolutie in 2007 is de toestand er alleen maar op achteruitgegaan. Daarbovenop komen nog de gevolgen van cycloon Nargis in 2008. Sinds 2007 is het aantal politieke gevangenen verdubbeld tot om en bij de 2100. Ook de rapporten die ik ontvangen heb over de humanitaire situatie zijn zorgwekkend.

Het is in deze context dat mevrouw Aung San Suu Kyi op 14 mei 2009 beschuldigd werd van “het schenden van de voorwaarden van haar huisarrest”. Aan dit huisarrest had trouwens op 27 mei laatstleden een einde moeten komen. Alles wijst er dan ook op dat het regime een voorwendsel heeft gezocht om haar buiten het verkiezingsproces te houden.

In het proces tegen mevrouw Aung San Suu Kyi werd het vonnis verscheidene malen uitgesteld en de debatten verschillende keren verdaagd. Het proces had op vrijdag 24 juli hernomen moeten worden. De waarnemers van de ambassades hebben geen toegang tot de hoorzittingen, doch enkel tot een gelimiteerd aantal debatten.

Ik informeer zeer regelmatig naar de evolutie van de situatie en het proces. Wij hebben geen ambassade in Rangoun, maar de vertegenwoordigers van de ambassade in Bangkok begeven zich regelmatig naar Birma ten einde de stand van zaken van de situatie te bepalen.

De gezondheidstoestand van mevrouw Aung San Suu Kyi lijkt overeenkomstig de laatste berichtgevingen die ik hieromtrent ontvangen heb, niet zorgwekkend te zijn.

Wat de contacten met de buurlanden betreft, ben ik van mening dat een versterkte dialoog met de regionale actoren noodzakelijk is. Dit te meer daar de posities van deze landen ten aanzien van Birma beetje bij beetje lijken te veranderen. De mededelingen van de Thaise voorzitter van de ASEAN waarin deze zijn bezorgdheid uit omtrent de laatste ontwikkelingen in Birma en waarin hij onder meer oproept tot de bevrijding van alle politieke gevangenen en mevrouw Aung San Suu Kyi, vormen een goede illustratie van deze gewijzigde positie. We moeten hiermee rekening houden in onze benadering van het Birmaanse dossier. Ik zal dan ook niet nalaten deze kwestie naar voren te schuiven in alle contacten die ik in de toekomst met mijn homologen in de regio zal hebben.

Een debat betreffende de opvoering van de sancties in geval van een negatief vonnis in het proces tegen mevrouw Aung San Suu Kyi is momenteel in de maak bij de EU.

Het bezoek van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in Birma heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli. Tijdens zijn ontmoetingen met het hoofd van de militaire junta heeft hij onder meer verzocht tot de onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere politieke gevangenen, de organisatie van vrije verkiezingen en de instelling van een politiek hervormingsproces. Helaas hebben de Birmaanse autoriteiten hem niet toegestaan Aung San Suu Kyi te ontmoeten. Ik betreur dit ten zeerste, maar het was noodzakelijk dat een eminente vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap de druk op de Birmaanse autoriteiten verhoogt door zich ter plaatse te begeven.