Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3716

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Europese Unie (EU) - Uitbreiding - IJsland

Europese Unie
IJsland
uitbreiding van de Europese Unie
toetreding tot de Europese Unie

Chronologie

3/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
2/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3716 d.d. 3 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na de jongste verkiezingen van 25 april 2009 heeft de nieuwe IJslandse regering de toetredingsprocedure tot de Europese Unie (EU)opgestart: de indiening van een toetredingsaanvraag, het akkoord van het IJslands parlement en de ratificatie via referendum van een toetredingsverdrag werden aangekondigd.

Aangezien dat land lid is van de Europese Economische Ruimte, heeft het al bijna heel het communautaire acquis aanvaard. Toch moet de eventuele kandidatuur worden onderzocht volgens dezelfde criteria als voor de andere staten.

Wat is het standpunt van de Belgische regering over de uitbreiding van de Europese Unie met IJsland en wat is het belang van de EU om dat land op te nemen? Hoe kunnen we de toetreding van IJsland tot de EU verantwoorden tegenover onze burgers? Wat kan IJsland bijdragen aan de EU en aan haar doelstellingen?

Antwoord ontvangen op 2 september 2009 :

Het IJslandse Parlement gaf op 16 juli 2009 toestemming aan de regering om toetreding van IJsland tot de Europese Unie (EU) te vragen en om de onderhandelingen voor dit doel op te starten, zodra de 27 lidstaten daarvoor hun akkoord gegeven hebben. De IJslandse regering diende de officiële toetredingsaanvraag in op 23 juli 2009, op tijd voor behandeling door de Raad Algemene Zaken van 27 juli 2009. De Raad heeft de Commissie gevraagd om een advies voor te bereiden over deze kandidatuur. Na ontvangst van dit advies zal de Europese Raad unaniem een besluit treffen over de opening van de toetredingsonderhandelingen.

België juicht de kandidatuur van IJsland toe. Dit land geniet een rijke democratische traditie, maakt reeds deel uit van de Schengenzone, heeft al een groot deel van het communautair acquis overgenomen als lid van de Europese Economische Ruimte en beschikt over alle troeven om de EU te helpen om de uitdagingen van de mondialisering beter het hoofd te bieden en het gewicht van de EU in de wereld te verhogen. De toetreding van IJsland tot de EU zal het regionale en maritiem beleid van de EU versterken, in het bijzonder de Noordelijke Dimensie en het Arctisch beleid van de EU. De EU zal verder zijn voordeel kunnen doen met de ervaring van IJsland op het gebied van milieubescherming, de promotie van hernieuwbare energiebronnen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.