Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3707

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Tsjaad - Aanval van rebellen van mei 2009 - Verantwoordelijkheid van Soedan - Inzet van de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad (MINURCAT)) - Vredesakkoorden - Onderhandelingen - Vluchtelingen - Humanitaire hulp - Toestand van de ngo’s

Tsjaad
beslechting van geschillen
multinationale strijdmacht
vluchteling
vluchtelingenhulp
humanitaire hulp
Soedan

Chronologie

3/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5375

Vraag nr. 4-3707 d.d. 3 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de loop van de maand mei 2009 werd een colonne van rebellen, tegenstanders van het regime van Idriss Deby in Tsjaad, tegengehouden nabij Am-Dam. Dat is nogal ver verwijderd van het doel van de strijdkrachten van de Union des forces de la résistance (UFR), de hoofdstad N’Djamena.

Welke verantwoordelijkheid dicht u Soedan toe in deze nieuwe rebellenoperatie?

Ik zou graag de juiste situatie kennen inzake de activiteiten van de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad (MINURCAT), die de EU-strijdkracht (EUFOR Tsjaad/CAR)is opgevolgd. Hoe beoordeelt u de veiligheidssituatie op het terrein op het ogenblik van de overdracht tussen die twee strijdkrachten?

Welke politieke en diplomatieke actoren kunnen een pacificerende rol in Tsjaad spelen? Er werden al vier vredesakkoorden getekend, zonder merkbaar resultaat. Hoe kunnen ernstige onderhandelingen worden geopend en welke punten maken elk akkoord onuitvoerbaar? De nieuwe Amerikaanse regering heeft belangstelling getoond voor deze regio. Heeft ze al belangrijke diplomatieke stappen gedaan?

De zone waar de gevechten plaatsgrijpen, herbergt 450.000 Soedanese, Centraal-Afrikaanse en in eigen land ontheemde Tsjadische vluchtelingen. Welke humanitaire hulp wordt aan die vluchtelingen geboden? Kunnen de niet-gouvernementele organisaties vrij werken?

Hoever staan de onderhandelingen tussen de machthebbers en het Verbond van politieke partijen voor de verdediging van de grondwet (CPDC) met betrekking tot het houden van vrije verkiezingen in Tsjaad?