Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2135

van Christine Defraigne (MR) d.d. 16 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Vrijheidsbenemende straf - Uitvoering - Elektronisch toezicht - Aantal - Follow-up - Justitieassistenten - Aantal

voltrekking van de straf
gevangenisstraf
vervangende straf
officiële statistiek

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2582

Vraag nr. 4-2135 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het was de bedoeling van de regering om tegen einde 2007 duizend veroordeelden onder elektronisch toezicht te plaatsen.

Om onder meer de follow-up van dat elektronisch toezicht te verzekeren, voorzag het plan “Personeel” van de FOD Justitie in de indienstneming van 118 justititieassistenten voor het jaar 2007 en 140 voor het jaar 2008.

Hoeveel veroordeelden zijn er op dit ogenblik die het systeem van de de elektronische enkelband als uitvoeringsmaatregel van een vrijheidsberovende straf kregen? Hoeveel van de in 2007 en 2008 geplande functies van justitieassistenten om de follow-up van die alternatieve maatregel te verzekeren, werden effectief ingevuld? Zijn er nog bijkomende indienstnemingen gepland?