BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
16 december 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2135

de Christine Defraigne (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________
Vrijheidsbenemende straf - Uitvoering - Elektronisch toezicht - Aantal - Follow-up - Justitieassistenten - Aantal
________
voltrekking van de straf
gevangenisstraf
vervangende straf
officiële statistiek
________
16/12/2008Verzending vraag
5/1/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2582
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2135 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het was de bedoeling van de regering om tegen einde 2007 duizend veroordeelden onder elektronisch toezicht te plaatsen.

Om onder meer de follow-up van dat elektronisch toezicht te verzekeren, voorzag het plan “Personeel” van de FOD Justitie in de indienstneming van 118 justititieassistenten voor het jaar 2007 en 140 voor het jaar 2008.

Hoeveel veroordeelden zijn er op dit ogenblik die het systeem van de de elektronische enkelband als uitvoeringsmaatregel van een vrijheidsberovende straf kregen? Hoeveel van de in 2007 en 2008 geplande functies van justitieassistenten om de follow-up van die alternatieve maatregel te verzekeren, werden effectief ingevuld? Zijn er nog bijkomende indienstnemingen gepland?