Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1814

van Philippe Monfils (MR) d.d. 16 oktober 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Nieuwe Europese nummerplaten - Plannen - Kostprijs - Redenen

registratie van een voertuig
Europese Unie
kostprijs
Europese norm

Chronologie

16/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008)
18/11/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1814 d.d. 16 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

We hebben via de pers vernomen dat u van plan bent de vorm van de nummerplaten voor auto’s te veranderen.

Aangezien het Belgische systeem door de omkering van cijfers en letters al de mogelijkheid biedt om het aantal nummerplaten aanzienlijk te verhogen, heb ik vragen bij uw motieven.

Volgens de pers zijn er twee motieven. Er is, ten eerste, de goedkeuring van een Europees standaardmodel, maar Europa legt dat nog altijd niet op. Ik betwijfel bovendien dat de burger die geconfronteerd wordt met een zwakke Europese Unie, onder meer in de aanpak van de financiële crisis, zich meer Europeaan zal voelen omdat hij met een “genormaliseerde” nummerplaat rondrijdt.

De tweede reden is dat de nieuwe nummerplaten beter zichtbaar zouden zijn voor de radars. Dat bijzonder magere argument lijkt mij enigszins misplaatst omdat we weten hoeveel overtredingen er nu al worden vastgesteld via radartoestellen, op basis van de huidige nummerplaten.

Ik had bijgevolg graag geweten hoeveel deze operatie zal kosten.

Vindt de minister het normaal dat de burger in de huidige moeilijke economische context extra geld moet uitgeven voor andere nummerplaten die door niemand verplicht worden en die geen enkel nut hebben?

Antwoord ontvangen op 18 november 2008 :

België is niet verplicht om het model van Europese nummerplaat in te voeren, maar is wel één van de laatste die dit nog niet heeft gedaan.

In het kader van de toenemende eenmaking van de Europese Unie en het voorzitterschap van België in de tweede helft van 2010, vind ik het aangewezen om het model van Europese nummerplaat op dat ogenblik in te voeren.

Bijkomend is het zo dat het Europees model beter leesbaar is, hetgeen de straffeloosheid in geval van verkeersovertredingen moet verminderen en bijgevolg ook de verkeersveiligheid moet ten goede komen.

De kostprijs van de invoering van de Europees nummerplaat kan op dit ogenblik nog niet worden ingeschat, gelet op het feit dat mijn administratie op dit ogenblik een studie uitvoert betreffende de verschillende systemen die in onze buurlanden worden toegepast.