Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1667

van Philippe Monfils (MR) d.d. 1 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Wegpolitie - Aankoop nieuwe voertuigen type BMW X5 - Verantwoording

politie
automobiel
officiële statistiek
overheidscontract
overheidsopdrachten

Chronologie

1/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008)
2/12/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1667 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

We hebben via de pers vernomgen dat de wegpolitie meerdere BMW X5’s heeft aangekocht. De catalogusprijs van die voertuigen, die als de absolute top in die categorie worden beschouwd, bedraagt 50.000 euro, zonder opties.

Ik had in dat verband graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoe verantwoordt u een dergelijke dure aankoop terwijl er op de markt ten minste zeven of acht auto’s van Europese of Japanse producenten worden aangeboden die bijna de helft goedkoper zijn? Moet het wagenpark van de wegpolitie echt een “autosalon” worden met de meest prestigieuze types?

2) Hoe verantwoordt u de aankoop van auto’s die tussen tien en zeventien liter brandstof verbruiken (gegevens afkomstig uit gespecialiseerde automobieltijdschriften) en met een CO2-uitstoot van 214, terwijl de overheid herhaaldelijk oproept om auto’s met een kleiner vermogen en een lager verbruik aan te kopen?

3) Zou het niet logisch zijn dat de politie zich tevreden stelt met auto’s die misschien wel minder krachtig zijn, maar waarmee ze toch dezelfde opdrachten kan uitvoeren, en dat ze het uitgespaarde geld zou overdragen naar minder bedeelde sectoren? Het zou bijvoorbeeld kunnen worden besteed aan uitrusting voor de bijzondere opsporingsmethoden (de strijd tegen zware criminaliteit, terrorisme, enzovoort).

4) Hoeveel voertuigen zijn bestemd voor de veiligheid op de weg? Van welk merk en met welk vermogen?

5) Dezelfde vraag voor de gerechtelijke politie.

Antwoord ontvangen op 2 december 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

Antwoord op de vragen 1 en 2

De wegpolitie heeft inderdaad recentelijk vijf voertuigen BMW X5 aangekocht.

Deze aankoop is gesteund op concrete behoeften op technisch-operationeel vlak. Inderdaad, tijdens de winters 2005 en 2006, in de provincies Luik, Namen en Luxemburg, ten gevolge van de moeilijkheid ondervonden om bepaalde interventies uit te voeren over moeilijk terrein (talud, bermen, …) moest men dringend 4-wielen aangedreven voertuigen met voldoende opbergmogelijkheden aanschaffen. Hiertoe werden 5 voertuigen binnen de bestaande openbare markten aangeschaft. Later werd geen beroep meer gedaan op die markten. De minimale behoeften was voldaan en er was geen hoogdringendheid meer.

Wetende dat de interventievoertuigen van de wegpolitie voorzien zijn van speciale signalisatieborden, dienen ze een minimumgewicht van 92 kg te kunnen dragen.

In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, werd ter zake een openbare aanbesteding voor de periode 2006-2008 gerealiseerd.

Op basis van die openbare aanbesteding en rekening houdende met de voormelde operationele behoeften, werd beslist tot het aankopen van de BMW’s X5.

In dat verband moet toch worden aangestipt dat tussen de verschillende types van dit voertuig, de wegpolitie heeft geopteerd voor de minst krachtige versie, wat uiteraard een gunstige invloed heeft op de kostprijs ervan. Bovendien zijn de prijzen voor de aankoop van die voertuigen in het raam van een openbare aanbesteding, aanzienlijk gunstiger dan op de privé-markt.

Antwoord op vraag 3

Elke algemene directie van de federale politie heeft haar eigen behoeften en specificiteiten die met elkaar verzoend dienen te worden. Deze taak komt het directiecomite van de federale politie toe die vervolgens aan de voogdijministers de budgettaire voorstelling doet.

Antwoord op vraag 4

Ten slotte kan ik u meedelen dat de wegpolitie over 512 voertuigen beschikt bestaande uit 45 verschillende modellen.

De meest voorkomende modellen zijn:

Antwoord op vraag 5

De gerechtelijke politie daarentegen beschikt over 1028 voertuigen bestaande uit 65 verschillende modellen.

De meest voorkomende modellen zijn :