Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1097

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de eerste minister

Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren

ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete

Chronologie

17/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
11/7/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1118

Vraag nr. 4-1097 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de diensten die onder de bevoegdheid of toezicht vallen van de geachte minister zijn er wellicht een aantal ambtenaren die gebruik dienen te maken van dienstvoertuigen voor dienstopdrachten.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de diensten die onder de bevoegdheid of toezicht van de geachte minister vallen? Graag desgevallend uitsplitsing volgens dienst.

2. Hoeveel ambtenaren maken daarvan gebruik?

3. Bestaan er richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

4. Graag kreeg ik een overzicht van het aantal bekeuringen die jaarlijks werden opgelopen gedurende de laatste vijf jaar voor de dienstwagens die in gebruik zijn bij de diensten onder toezicht van de geachte minister? Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd werd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2008 :

1 en 2. De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister beschikt over 6 dienstvoertuigen, gebruikt door evenveel ambtenaren.

3. Een intern reglement binnen de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister bepaalt dat de overtreder de bekeuringen zelf betaalt.

4. Gedurende de laatste vijf jaar werden 31 bekeuringen opgelopen :

— 2003 : 4 parkeerovertredingen en 1 snelheidsovertreding;

— 2004 : 6 parkeerovertredingen en 1 overtreding wegens  overschrijden van een ononderbroken witte lijn ;

— 2005 : 10 parkeerovertredingen;

— 2006 : 1 parkeerovertreding;

— 2007 : 5 parkeerovertredingen, 2 snelheidsovertredingen en 1 overtreding voor GSM-gebruik tijdens rijden.

Het totaal bedrag voor bovenstaande boetes en administratieve kosten bedroeg 1 250,63 euro.