SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2015-2016 Zitting 2015-2016
________________
29 avril 2016 29 april 2016
________________
Question écrite n° 6-952 Schriftelijke vraag nr. 6-952

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Coupe du Monde de football 2018 - HollandBelgiumBid - Déclarations de l'ex-président - Indemnisation éventuelle des frais et de l'atteinte à l'image WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade 
________________
manifestation sportive
Pays-Bas
organisation sportive
organisation internationale
indemnisation
Russie
mercatique
sportmanifestatie
Nederland
sportorganisatie
internationale organisatie
vergoeding
Rusland
marketing
________ ________
29/4/2016 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 )
9/12/2018 Dossier gesloten
29/4/2016 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 )
9/12/2018 Dossier gesloten
________ ________
Aussi posée à : question écrite 6-951
Réintroduite comme : question écrite 6-2104
Aussi posée à : question écrite 6-951
Réintroduite comme : question écrite 6-2104
________ ________
Question n° 6-952 du 29 avril 2016 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-952 d.d. 29 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La tentative belgo-néerlandaise de se voir attribuer conjointement l'organisation de la Coupe du Monde (CM) de football 2018 était vouée dès le départ à l'échec, affirme, près de six ans plus tard, l'ancien président de la Fédération internationale de Football Association (FIFA), Sepp Blatter.

«Vous n’aviez aucune chance car vous aviez une double candidature», a affirmé l'octogénaire suisse au micro de la NOS.

Les Pays-Bas et la Belgique avaient investi une bonne dizaine de millions d’euros pour promouvoir leur candidature pour la CM 2018. Ils étaient en compétition avec l'Angleterre, la Russie et le tandem Espagne-Portugal. En décembre 2010, le comité exécutif de la FIFA a attribué l'organisation à la Russie.

Les déclarations du patron déchu du football, frappé d'une suspension de six ans, ne concordent pas aux dires de Blatter avant le scrutin de 2010. À l'époque, il avait qualifié le «HollandBelgiumBid» de «sympathique» et trouvait «magnifique» que des petits pays essaient d’organiser le Mondial.

L'an dernier, le vétéran suisse a sidéré le monde du football en dévoilant qu'avant même le vote, la direction de la FIFA s'était accordée sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2012.

Cette question porte sur une matière communautaire transversale, puisque les Communautés sont compétentes pour les matières personnalisables comme la culture et le sport.

Je souhaiterais poser les questions suivantes:

1) Comment réagissez-vous aux déclarations de Blatter relatives à la candidature belgo-néerlandaise à l'organisation de la Coupe du Monde et notamment au fait que cette candidature n'a jamais eu l'ombre d'une chance? Qu'en pensez-vous?

2) Vous êtes-vous déjà concerté avec l'Union belge de football afin de vérifier ces affirmations et d'examiner les possibilités pour la Belgique et les Pays-Bas d'obtenir le remboursement des frais exposés? Si oui, avec quel résultat? Si non, quand allez-vous vous entretenir avec l'Union belge?

3) Dans quelle mesure estimez-vous possible d'obtenir le remboursement des 10 millions d'euros investis dans la promotion de- la candidature à l'organisation de la CM, et pouvez-vous préciser la méthode et le calendrier?

4) Les agissements de la FIFA constituent-ils un sujet dont vous souhaiter discuter avec les Communautés ainsi qu'avec les Pays-Bas afin de voir dans quelle mesure on peut exiger de la FIFA l'indemnisation des frais exposés et de l'atteinte à l'image?

 

De poging van Nederland en België om samen het Wereldkampioenschap (WK) voetbal van 2018 binnen te halen was op voorhand kansloos, zo beweert voormalig voorzitter van de Fédération internationale de Football Association (FIFA), Sepp Blatter, een kleine zes jaar na dato.

" Jullie hadden geen kans, omdat jullie een dubbele kandidatuur hadden ", beweert de tachtigjarige Zwitser bij de NOS.

Nederland en België investeerden ruim 10 miljoen euro in de campagne om het WK van 2018 binnen te halen. De " Lage Landen " hadden concurrentie van Engeland, Rusland en een gezamenlijk bid van Spanje en Portugal. Het uitvoerend comité van de FIFA wees de organisatie in december 2010 toe aan Rusland.

De uitspraken van de gevallen voetbalbaas, die voor zes jaar is geschorst, komen niet overeen met wat Blatter voor de verkiezing in 2010 zei. Toen noemde hij het " HollandBelgiumBid " " sympathiek " en zei Blatter het " prachtig " te vinden dat ook kleine landen proberen het WK binnen te halen.

De bejaarde Zwitser verbaasde vorig jaar reeds de voetbalwereld door te roepen dat al vóór de stemming binnen het hoofdbestuur van de FIFA was afgesproken naar welke landen de WK's van 2018 en 2022 zouden gaan.

Deze vraag betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen zijn immers bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden zoals cultuur en sport.

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op de uitspraken van Blatter over het WK-bid van België en Nederland en dan in het bijzonder dat de WK-bid van Nederland en België nooit kans zou hebben gemaakt ? Wat vindt u van deze uitspraak ?

2) Hebt u al overleg met de Voetbalbond gehad om de uitspraken te verifiëren en te kijken welke mogelijkheden er zijn om de kosten die België en Nederland gemaakt hebben terug te vorderen ? Zo ja, wat is de uitkomst van het gesprek ? Zo nee, wanneer gaat u dit gesprek aan ?

3) In hoeverre acht u het mogelijk om de kosten van 10 miljoen euro die gemaakt zijn om het WK-bid te kunnen uitbrengen terug te vorderen, en kunt u meedelen wat de aanpak en het tijdschema zijn ? In hoeverre gaat u zich inspannen om dit geld terug te krijgen ?

4) Is deze wijze van handelen van de FIFA een onderwerp dat u samen met de Gemeenschappen en ook met Nederland wil bespreken om te zien in hoeverre men samen de gemaakte kosten en de reputatieschade kan verhalen op FIFA ?